יא 6

 
1, 08:10-08:50 כלכלה ק1
עמית מלכה
ח. 201 – הקבצות
לשון ק2
גלית כהן
ח. 108 – הקבצות
  מתמטיקה ק1
אלון זילברמן
ח. 205 – יא6
מתמטיקה ק2
מאי בונדר
ח. 201 – הקבצות
מתמטיקה
לנא דבאח
כלכלה ק2
עמית מלכה
ח. 205 – יא6
  היסטוריה ק1
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
2, 08:55-09:45 מימון וניתוח כדאיות ק1
איריס פרץ
ח. 201 – הקבצות
תורת הניהול ק2
עמית מלכה
ח. 205 – יא6
היסטוריה ק1
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
לשון ק2
גלית כהן
ח. 201 – הקבצות
מתמטיקה ק1
אלון זילברמן
ח. 205 – יא6
מתמטיקה ק2
מאי בונדר
ח. 201 – הקבצות
היסטוריה ק2
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
לשון ק1
גלית כהן
ח. 201 – הקבצות
היסטוריה ק2
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
חינוך
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
3, 10:05-10:50 מימון וניתוח כדאיות ק2
איריס פרץ
ח. 201 – הקבצות
כלכלה ק1
עמית מלכה
ח. 205 – יא6
היסטוריה ק1
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
לשון ק2
גלית כהן
ח. 201 – הקבצות
היסטוריה ק2
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
לשון ק1
גלית כהן
ח. 108 – הקבצות
היסטוריה ק2
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
לשון ק1
גלית כהן
ח. 201 – הקבצות
היסטוריה ק2
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
ספרות ק1
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
לשון ק2
גלית כהן
ח. 201 – הקבצות
4, 10:55-11:40 מתמטיקה ק1
אלון זילברמן
ח. 205 – יא6
מתמטיקה ק2
מאי בונדר
ח. 201 – הקבצות
חינוך גופני
אסף שלום, זהבה אלעד
סיפרות
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
תורת הניהול ק2
עמית מלכה
ח. 201 – הקבצות
היסטוריה ק1
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
תורת הניהול ק2
עמית מלכה
ח. 201 – הקבצות
ספרות ק2
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
לשון ק1
גלית כהן
ח. 201 – הקבצות
5, 11:50-12:35 חינוך גופני
אסף שלום, זהבה אלעד
כישורי חיים
מיכל שלום
ח. 205 – יא6
היסטוריה ק1
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
ספרות ק2
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
  מתמטיקה ק1
אלון זילברמן
ח. 205 – יא6
מתמטיקה ק2
מאי בונדר
ח. 201 – הקבצות
6, 12:40-13:25       ספרות ק1
רוני אמיר
ח. 205 – יא6
   
7, 13:35-14:20     תנך ק1
מוריה דהן
תנך ק1
מוריה דהן
   
8, 14:30-15:15     תנך ק2
מוריה דהן
תנך ק2
מוריה דהן