כיתה יב 3

 
1, 08:10-08:50 סיפרות
רונית שינדלר
ח. יב3 – רותם 5
תאטרון עיוני
גלית חרמוני
חדר תאטרון
כימיה
ורדית גלעד
מע.כימיה
תול האומנות
נאוה וולף
ח. יב6 – רותם 2
פרויקטים ק1
אליעזר קוך
ח. 209 – ח. מחשב
קרימינולוגיה ק1
ארז שטרייפלר
ח. יב1 – רותם
גאוגרפיה
ברוך שקד
חדר מחשבים 1 בניין ח
רוסית
יבגניה קורולב
ח. יב6 – רותם 2
ערבית
הדסה טלי
ח. יב4 – רותם 3
אזרחות
צלו רוזנברג
ח. יב3 – רותם 5
ערבית
הדסה טלי
ח. יב4 – רותם 3
משפטים ק1
רותם פליט
ח. יב3 – רותם 5
ניהול סכסוכים
רחל בראל
ח. יב1 – רותם
פרויקטים ק1
יאמן רוק
חדר מחשבים 1 בניין ח
2, 08:55-09:45 אזרחות
צלו רוזנברג
ח. יב3 – רותם 5
תאטרון עיוני
גלית חרמוני
חדר תאטרון
כימיה
ורדית גלעד
מע.כימיה
תול האומנות
נאוה וולף
ח. יב6 – רותם 2
פרויקטים ק1
אליעזר קוך
ח. 209 – ח. מחשב
קרימינולוגיה ק1
ארז שטרייפלר
ח. יב1 – רותם
גאוגרפיה
ברוך שקד
חדר מחשבים 1 בניין ח
רוסית
יבגניה קורולב
ח. יב6 – רותם 2
ערבית
הדסה טלי
ח. יב4 – רותם 3
אזרחות
צלו רוזנברג
ח. יב3 – רותם 5
ערבית
הדסה טלי
ח. יב4 – רותם 3
משפטים ק1
רותם פליט
ח. יב3 – רותם 5
ניהול סכסוכים
רחל בראל
ח. יב1 – רותם
פרויקטים ק1
יאמן רוק
חדר מחשבים 1 בניין ח
3, 10:05-10:50 אנגלית 5
מיכל לזר, רחל בראל
ח. יב3 – רותם 5
אנגלית 4
אריק ביקמן, גיי גין אגרלי
ח. יב4 – רותם 3
אנגלית 3
גיורא רנה, איריס רוזן
ח. 211 – יא4
אזרחות
צלו רוזנברג
ח. יב3 – רותם 5
מתמטיקה 3
צליל בר נוי, אלון זילברמן, לנא דבאח
ח. 201 – הקבצות
מתמטיקה 4
ליאור מועלם
ח. יב3 – רותם 5
מתמטיקה 4
ליאור מועלם
ח. יב3 – רותם 5
מתמטיקה 3
אלון זילברמן
ח. יב6 – רותם 2
סיפרות
רונית שינדלר
ח. יב3 – רותם 5
משפטים ק2
דוד כרמלי
ח. יב2 – רותם 4
מעבדת עיצוב
דגנית קוחלי
מחשב גרפיקה
פרויקטים ק1
אליעזר קוך, יאמן רוק
ח. 209 – ח. מחשב
4, 10:55-11:40 אנגלית 5
מיכל לזר, רחל בראל
ח. יב3 – רותם 5
אנגלית 4
אריק ביקמן, גיי גין אגרלי
ח. יב4 – רותם 3
אנגלית 3
גיורא רנה, איריס רוזן
ח. 214 – יא1
אזרחות
צלו רוזנברג
ח. יב3 – רותם 5
מתמטיקה 3
צליל בר נוי, אלון זילברמן, לנא דבאח
ח. 201 – הקבצות
מתמטיקה 4
ליאור מועלם
ח. יב3 – רותם 5
מתמטיקה 4
ליאור מועלם
ח. יב3 – רותם 5
מתמטיקה 3
אלון זילברמן
ח. יב6 – רותם 2
סיפרות
רונית שינדלר
ח. יב3 – רותם 5
משפטים ק2
דוד כרמלי
ח. יב2 – רותם 4
מעבדת עיצוב
דגנית קוחלי
מחשב גרפיקה
פרויקטים ק1
אליעזר קוך, יאמן רוק
ח. 209 – ח. מחשב
5, 11:50-12:35 מתמטיקה 3
צליל בר נוי, אלון זילברמן, לנא דבאח
ח. 111 – י2
מתמטיקה 4
ליאור מועלם
ח. יב3 – רותם 5
אנגלית 5
מיכל לזר, רחל בראל
ח. יב3 – רותם 5
אנגלית 4
אריק ביקמן, גיי גין אגרלי
ח. יב4 – רותם 3
חינוך
זהבה אלעד
ח. יב3 – רותם 5
חינוך גופני
זהבה אלעד, אסף שלום
חינוך גופני
זהבה אלעד, אסף שלום
מיומנות ותקשורת
גיורא רנה
ח. יב1 – רותם
פרויקטים ק1
יאמן רוק
חדר מחשבים 1 בניין ח
6, 12:40-13:25 מתמטיקה 3
צליל בר נוי, אלון זילברמן, לנא דבאח
ח. 108 – הקבצות
מתמטיקה 4
ליאור מועלם
ח. יב3 – רותם 5
אנגלית 5
מיכל לזר, רחל בראל
ח. יב3 – רותם 5
מתמטיקה 3
צליל בר נוי, לנא דבאח
ח. 108 – הקבצות
מתמטיקה 3
צליל בר נוי, לנא דבאח
ח. 108 – הקבצות
    מיומנות ותקשורת
גיורא רנה
ח. יב1 – רותם
7, 13:35-14:20 אנגלית 5
מיכל לזר, רחל בראל
ח. יב3 – רותם 5
אנגלית 4
אריק ביקמן, גיי גין אגרלי
ח. יב4 – רותם 3
אנגלית 3
גיורא רנה, איריס רוזן
ח. 110 – הקבצות
פרויקטים ק2
גיא שמשון
ח. יב1 – רותם
פרוייקט גמר
ורה לסובוי
מחשב גרפיקה
תאטרון משחק
גלית חרמוני
חדר תאטרון
אומ' שימושית (הנחיית פרוייקט)
דני אבקסיס
חדר צילום
פרויקטים ק2
סאמי אבו שאח
חדר מחשבים 1 בניין ח
תאטרון משחק
גלית חרמוני
חדר תאטרון
קרימינולוגיה ק2
ארז שטרייפלר
ח. יב1 – רותם
כימיה
ורדית גלעד
מע.כימיה
תול האומנות
נאוה וולף
ח. יב6 – רותם 2
פרויקטים ק1
אליעזר קוך
ח. 209 – ח. מחשב
רוסית
יבגניה קורולב
ח. יב6 – רותם 2
ערבית
הדסה טלי
ח. יב4 – רותם 3
מיומנות ותקשורת
גיורא רנה
ח. יב1 – רותם
 
8, 14:30-15:15   פרויקטים ק2
גיא שמשון
ח. יב1 – רותם
תאטרון משחק
גלית חרמוני
חדר תאטרון
פרויקטים ק1
סאמי אבו שאח
חדר מחשבים 1 בניין ח
אומ' שימושית (הנחיית פרוייקט)
דני אבקסיס
חדר צילום
תאטרון משחק
גלית חרמוני
חדר תאטרון
קרימינולוגיה ק2
ארז שטרייפלר
ח. יב1 – רותם
תול האומנות
נאוה וולף
ח. יב6 – רותם 2
ערבית
הדסה טלי
ח. יב4 – רותם 3
ניהול סכסוכים
רחל בראל
ח. יב1 – רותם
 
9, 15:15-16:00   פרויקטים ק2
גיא שמשון
ח. יב1 – רותם
פרוייקט גמר
ורה לסובוי
מחשב גרפיקה
קרימינולוגיה ק2
ארז שטרייפלר
ח. יב1 – רותם
   
10, 16:05-16:50     פרוייקט גמר
ורה לסובוי
מחשב גרפיקה