כיתה י 7

0, 08:00-08:10 פיסיקה
בת -חן אורן
        גיאוגרפיה
ברוך שקד
1, 08:10-08:50 פיסיקה
שחף אסס
פיסיקה
בת -חן אורן
כימיה
ורדית גלעד
תולדות האומנות
נאוה וולף
מדעי המחשב א
אליעזר קוך
תנ"ך
רונית שינדלר
מתמטיקה
רחל דקל
מתמטיקה
יפעת שורץ -פיים
מתמטיקה
איציק קורן
מתמטיקה
מילה מולמן
ערבית – (בי"ס יהודי)
הדסה טלי
ביולוגיה
שירן וקרט
גיאוגרפיה
ברוך שקד
משפטים
מוריה דהן
מדעי המחשב א
אליעזר קוך
2, 08:55-09:45 פיסיקה
שחף אסס
כימיה
ורדית גלעד
גיאוגרפיה
ברוך שקד
תולדות האומנות
נאוה וולף
פיסיקה
שחף אסס
מדעי המחשב א
אליעזר קוך
של"ח
עידית שלו אבידור
תנ"ך
רונית שינדלר
אנגלית
מיכל לזר
אנגלית
איריס רוזן
אנגלית
נעמה צרור
משפטים
מוריה דהן
מדעי המחשב א
אליעזר קוך
3, 10:05-10:50 חינוך גופני
אסף שלום
חינוך גופני
זהבה אלעד
היסטוריה
צלו רוזנברג
אנגלית
מיכל לזר
אנגלית
איריס רוזן
אנגלית
נעמה צרור
תעבורה
אורי לאופר
השכלה כללית
ורה לסובוי
מתמטיקה
רחל דקל
מתמטיקה
יפעת שורץ -פיים
מתמטיקה
איציק קורן
מתמטיקה
מילה מולמן
4, 10:55-11:40 היסטוריה
צלו רוזנברג
שעת חינוך
נעמה צרור
מתמטיקה
רחל דקל
מתמטיקה
יפעת שורץ -פיים
מתמטיקה
איציק קורן
מתמטיקה
מילה מולמן
לשון
גלית אברמוביץ
חינוך גופני
אסף שלום
חינוך גופני
זהבה אלעד
מתמטיקה
רחל דקל
מתמטיקה
יפעת שורץ -פיים
מתמטיקה
איציק קורן
מתמטיקה
מילה מולמן
5, 11:50-12:35 תנ"ך
רונית שינדלר
אנגלית
איריס רוזן
אנגלית
נעמה צרור
היסטוריה
צלו רוזנברג
לשון
גלית אברמוביץ
אנגלית
איריס רוזן
אנגלית
נעמה צרור
משפטים
דוד כרמלי
6, 12:40-13:25 לשון
גלית אברמוביץ
כימיה
ורדית גלעד
גיאוגרפיה
ברוך שקד
עיצוב אתרים
אליעזר קוך
עיצוב גרפי
דגנית קוחלי
מתמטיקה
רחל דקל
מתמטיקה
יפעת שורץ -פיים
ערבית – (בי"ס יהודי)
הדסה טלי
ביולוגיה
שירן וקרט
עיצוב גרפי
דגנית קוחלי
אנגלית
נעמה צרור
משפטים
דוד כרמלי
7, 13:35-14:20 יסודות העיצוב
דגנית קוחלי
מדעי המחשב א
אליעזר קוך
עיצוב אתרים
אליעזר קוך
עיצוב גרפי
דגנית קוחלי
כימיה
ורדית גלעד
פיסיקה
שחף אסס
ציור
דגנית קוחלי
ערבית – (בי"ס יהודי)
הדסה טלי
ביולוגיה
שירן וקרט
עיצוב גרפי
דגנית קוחלי
דיפלומטיה
גיורא רנה
ביולוגיה
שירן וקרט
 
8, 14:30-15:15 יסודות העיצוב
דגנית קוחלי
מדעי המחשב א
אליעזר קוך
עיצוב אתרים
אליעזר קוך
פיסיקה
שחף אסס
ציור
דגנית קוחלי
עיצוב אתרים
אליעזר קוך
ביולוגיה
שירן וקרט
דיפלומטיה
גיורא רנה
ביולוגיה
שירן וקרט
 
9, 15:15-16:00 אנגלית
נעמה צרור
  פיסיקה
שחף אסס
עיצוב אתרים
אליעזר קוך
דיפלומטיה
גיורא רנה
 
10, 16:05-16:50       עיצוב אתרים
אליעזר קוך