כיתה י1

0, 08:00-08:10   תיאטרון
גלית חרמוני
       
1, 08:10-08:50 חשבונאות
איריס פרץ
לשון
מזל הררי
תיאטרון
גלית חרמוני
תולדות האומנות
נאוה וולף
תעבורה
אורי לאופר
לשון
מזל הררי
   
2, 08:55-09:45 ספרות
רחל הניג חי
מדעי הטכנולוגיה
אורית סלומון
תולדות האומנות
נאוה וולף
של"ח
עדי יהוד
ספרות
רחל הניג חי
ספרות
רחל הניג חי
היסטוריה
רוני אמיר
  שעת חינוך
עינת יונש
אנגלית
איריס רוזן
3, 10:05-10:50 מתמטיקה
גלית ברנע-פלג
מתמטיקה
מילה מולמן
השכלה כללית
עינת יונש
אנגלית
איריס רוזן
ספרות
רחל הניג חי
היסטוריה
רוני אמיר
חשבונאות
איריס פרץ
לשון
מזל הררי
לשון
מזל הררי
אנגלית
איריס רוזן
מדעי הטכנולוגיה
אורית סלומון
4, 10:55-11:40 מתמטיקה
גלית ברנע-פלג
מתמטיקה
מילה מולמן
חינוך גופני
מרסלו פבלו בנדרסקי
חינוך גופני
זהבה אלעד
היסטוריה
רוני אמיר
חשבונאות
איריס פרץ
לשון
מזל הררי
שעת חינוך
עינת יונש
השכלה כללית
עינת יונש
אנגלית
איריס רוזן
5, 11:50-12:35 חשבונאות
איריס פרץ
לשון
מזל הררי
  מתמטיקה
גלית ברנע-פלג
מתמטיקה
מילה מולמן
חינוך גופני
מרסלו פבלו בנדרסקי
חינוך גופני
זהבה אלעד
היסטוריה
רוני אמיר
 
6, 12:40-13:25   עיצוב גרפי
דגנית קוחלי
משחק ושיח
נורית נוביק
אנגלית
איריס רוזן
עיצוב גרפי
דגנית קוחלי
אנגלית
איריס רוזן
 
7, 13:35-14:20 יסודות העיצוב
דגנית קוחלי
משחק ושיח
נורית נוביק
עיצוב גרפי
דגנית קוחלי
משחק ושיח
נורית נוביק
ציור
דגנית קוחלי
עיצוב גרפי
דגנית קוחלי
   
8, 14:30-15:15 יסודות העיצוב
דגנית קוחלי
משחק ושיח
נורית נוביק
  ציור
דגנית קוחלי