כיתה י 3

0, 08:00-08:10 פיסיקה
בת -חן אורן
תיאטרון
גלית חרמוני
      גיאוגרפיה
ברוך שקד
1, 08:10-08:50 פיסיקה
שחף אסס
פיסיקה
בת -חן אורן
מערכות תפעול בארגון
מירב בוקר
סטטיסטיקה
גלית ברנע-פלג
כימיה
ורדית גלעד
תיאטרון
גלית חרמוני
תולדות האומנות
נאוה וולף
מדעי המחשב א
אליעזר קוך
של"ח
עידית שלו אבידור
מתמטיקה
אלון זילברמן
מתמטיקה
חגית לשבסקי
מתמטיקה
איציק קורן
ערבית – (בי"ס יהודי)
הדסה טלי
ביולוגיה
שירן וקרט
גיאוגרפיה
ברוך שקד
משפטים
מוריה דהן
מדעי המחשב א
אליעזר קוך
2, 08:55-09:45 פיסיקה
שחף אסס
כימיה
ורדית גלעד
גיאוגרפיה
ברוך שקד
תולדות האומנות
נאוה וולף
פיסיקה
שחף אסס
מדעי המחשב א
אליעזר קוך
היסטוריה
צלו רוזנברג
לשון
גלית כהן
אנגלית
מורן סולומון
אנגלית
גיי גין אגרלי
אנגלית
נעמה צרור
משפטים
מוריה דהן
מדעי המחשב א
אליעזר קוך
3, 10:05-10:50 שעת חינוך
איציק קורן
תנ"ך
תום שוחט
אנגלית
מורן סולומון
אנגלית
גיי גין אגרלי
אנגלית
נעמה צרור
לשון
גלית כהן
תעבורה
אורי לאופר
מתמטיקה
אלון זילברמן
מתמטיקה
חגית לשבסקי
מתמטיקה
איציק קורן
4, 10:55-11:40 השכלה כללית
רוני אמיר
היסטוריה
צלו רוזנברג
חינוך גופני
זהבה אלעד
מתמטיקה
אלון זילברמן
מתמטיקה
חגית לשבסקי
מתמטיקה
איציק קורן
חינוך גופני
אסף שלום
חינוך גופני
זהבה אלעד
היסטוריה
צלו רוזנברג
מתמטיקה
אלון זילברמן
מתמטיקה
חגית לשבסקי
מתמטיקה
איציק קורן
5, 11:50-12:35 תנ"ך
תום שוחט
אנגלית
מורן סולומון
אנגלית
גיי גין אגרלי
אנגלית
נעמה צרור
לשון
גלית כהן
תנ"ך
תום שוחט
חינוך גופני
זהבה אלעד
אנגלית
מורן סולומון
אנגלית
גיי גין אגרלי
אנגלית
נעמה צרור
משפטים
דוד כרמלי
6, 12:40-13:25 חינוך גופני
אסף שלום
חינוך גופני
זהבה אלעד
כימיה
ורדית גלעד
גיאוגרפיה
ברוך שקד
עיצוב אתרים
אליעזר קוך
עיצוב גרפי
דגנית קוחלי
מתמטיקה
אלון זילברמן
מתמטיקה
חגית לשבסקי
מתמטיקה
אלון זילברמן
ערבית – (בי"ס יהודי)
הדסה טלי
ביולוגיה
שירן וקרט
עיצוב גרפי
דגנית קוחלי
אנגלית
גיי גין אגרלי
אנגלית
נעמה צרור
משפטים
דוד כרמלי
7, 13:35-14:20 יסודות העיצוב
דגנית קוחלי
משחק ושיח
נורית נוביק
מדעי המחשב א
אליעזר קוך
עיצוב אתרים
אליעזר קוך
עיצוב גרפי
דגנית קוחלי
כימיה
ורדית גלעד
פיסיקה
שחף אסס
ציור
דגנית קוחלי
ערבית – (בי"ס יהודי)
הדסה טלי
ביולוגיה
שירן וקרט
עיצוב גרפי
דגנית קוחלי
דיפלומטיה
גיורא רנה
ביולוגיה
שירן וקרט
 
8, 14:30-15:15 יסודות העיצוב
דגנית קוחלי
משחק ושיח
נורית נוביק
מדעי המחשב א
אליעזר קוך
עיצוב אתרים
אליעזר קוך
פיסיקה
שחף אסס
ציור
דגנית קוחלי
עיצוב אתרים
אליעזר קוך
ביולוגיה
שירן וקרט
דיפלומטיה
גיורא רנה
ביולוגיה
שירן וקרט
 
9, 15:15-16:00 אנגלית
נעמה צרור
  פיסיקה
שחף אסס
עיצוב אתרים
אליעזר קוך
דיפלומטיה
גיורא רנה
 
10, 16:05-16:50       עיצוב אתרים
אליעזר קוך