כיתה יב2

1, 08:10-08:50 סיפרות
שירז שטרית
ח. יב2 – רותם 4
כימיה
ורדית גלעד
מע.כימיה
פרויקטים ק1
אליעזר קוך
ח. 209 – ח. מחשב
גאוגרפיה
ברוך שקד
חדר מחשבים 1 בניין ח
מכניקה אופטיקה-בפיסיקה
בת -חן אורן
מע.פיזיקה
ערבית
הדסה טלי
ח. יב4 – רותם 3
מכניקה אופטיקה-בפיסיקה
בת -חן אורן
מע.פיזיקה
ערבית
הדסה טלי
ח. יב4 – רותם 3
משפטים ק1
רותם פליט
ח. יב3 – רותם 5
ניהול סכסוכים
רחל בראל
ח. יב1 – רותם
פרויקטים ק1
יאמן רוק
חדר מחשבים 1 בניין ח
2, 08:55-09:45 סיפרות
שירז שטרית
ח. יב2 – רותם 4
כימיה
ורדית גלעד
מע.כימיה
פרויקטים ק1
אליעזר קוך
ח. 209 – ח. מחשב
גאוגרפיה
ברוך שקד
חדר מחשבים 1 בניין ח
מכניקה אופטיקה-בפיסיקה
בת -חן אורן
מע.פיזיקה
ערבית
הדסה טלי
ח. יב4 – רותם 3
מכניקה אופטיקה-בפיסיקה
בת -חן אורן
מע.פיזיקה
ערבית
הדסה טלי
ח. יב4 – רותם 3
משפטים ק1
רותם פליט
ח. יב3 – רותם 5
ניהול סכסוכים
רחל בראל
ח. יב1 – רותם
פרויקטים ק1
יאמן רוק
חדר מחשבים 1 בניין ח
3, 10:05-10:50 אנגלית 5
מיכל לזר, נעמה צרור
ח. יב3 – רותם 5
אנגלית 4
אריק ביקמן, גיי גין אגרלי
ח. יב4 – רותם 3
אנגלית 3
איריס רוזן
ח. 206 – יא5
אזרחות
עינת ידון
ח. יב2 – רותם 4
מתמטיקה 5
רחל דקל
ח. יב2 – רותם 4
מתמטיקה 4
איציק קורן, ליאור מועלם
ח. יב4 – רותם 3
מתמטיקה 3
אלון זילברמן
ח. יב6 – רותם 2
מתמטיקה 5
רחל דקל
ח. יב2 – רותם 4
מתמטיקה 4
איציק קורן, ליאור מועלם
ח. יב4 – רותם 3
מתמטיקה 3
אלון זילברמן
ח. יב6 – רותם 2
חינוך גופני
יעל זריהן, אסף שלום
פרויקטים ק1
אליעזר קוך, יאמן רוק
ח. 209 – ח. מחשב
4, 10:55-11:40 אנגלית 5
מיכל לזר, נעמה צרור
ח. יב3 – רותם 5
אנגלית 4
אריק ביקמן, גיי גין אגרלי
ח. יב4 – רותם 3
אנגלית 3
איריס רוזן
ח. 213 – יא2
חינוך
גלית כהן
ח. יב2 – רותם 4
מתמטיקה 5
רחל דקל
ח. יב2 – רותם 4
מתמטיקה 4
איציק קורן, ליאור מועלם
ח. יב4 – רותם 3
מתמטיקה 3
אלון זילברמן
ח. יב6 – רותם 2
מתמטיקה 5
רחל דקל
ח. יב2 – רותם 4
מתמטיקה 4
איציק קורן, ליאור מועלם
ח. יב4 – רותם 3
מתמטיקה 3
אלון זילברמן
ח. יב6 – רותם 2
אזרחות
עינת ידון
ח. יב2 – רותם 4
פרויקטים ק1
אליעזר קוך, יאמן רוק
ח. 209 – ח. מחשב
5, 11:50-12:35 מתמטיקה 5
רחל דקל
ח. יב2 – רותם 4
מתמטיקה 4
איציק קורן, ליאור מועלם
ח. יב4 – רותם 3
מתמטיקה 3
אלון זילברמן
ח. יב6 – רותם 2
אנגלית 5
מיכל לזר, נעמה צרור
ח. יב3 – רותם 5
אנגלית 4
אריק ביקמן, גיי גין אגרלי
ח. יב4 – רותם 3
סיפרות
שירז שטרית
ח. יב2 – רותם 4
אזרחות
עינת ידון
ח. יב2 – רותם 4
אזרחות
עינת ידון
ח. יב2 – רותם 4
מיומנות ותקשורת
גיורא רנה
ח. יב1 – רותם
פרויקטים ק1
יאמן רוק
חדר מחשבים 1 בניין ח
6, 12:40-13:25 מתמטיקה 5
רחל דקל
ח. יב2 – רותם 4
מתמטיקה 4
איציק קורן, ליאור מועלם
ח. יב4 – רותם 3
מתמטיקה 3
אלון זילברמן
ח. יב6 – רותם 2
אנגלית 5
מיכל לזר, נעמה צרור
ח. יב3 – רותם 5
אזרחות
עינת ידון
ח. יב2 – רותם 4
חינוך גופני
יעל זריהן, אסף שלום
  מיומנות ותקשורת
גיורא רנה
ח. יב1 – רותם
7, 13:35-14:20 אנגלית 5
מיכל לזר, נעמה צרור
ח. יב3 – רותם 5
אנגלית 4
אריק ביקמן, גיי גין אגרלי
ח. יב4 – רותם 3
אנגלית 3
איריס רוזן
ח. 206 – יא5
פרויקטים ק2
גיא שמשון
ח. יב1 – רותם
מכניקה אופטיקה-בפיסיקה
בת -חן אורן
מע.פיזיקה
פרויקטים ק2
סאמי אבו שאח
חדר מחשבים 1 בניין ח
קרימינולוגיה ק2
ארז שטרייפלר
ח. יב1 – רותם
כימיה
ורדית גלעד
מע.כימיה
פרויקטים ק1
אליעזר קוך
ח. 209 – ח. מחשב
ערבית
הדסה טלי
ח. יב4 – רותם 3
מיומנות ותקשורת
גיורא רנה
ח. יב1 – רותם
 
8, 14:30-15:15   פרויקטים ק2
גיא שמשון
ח. יב1 – רותם
מכניקה אופטיקה-בפיסיקה
בת -חן אורן
מע.פיזיקה
פרויקטים ק1
סאמי אבו שאח
חדר מחשבים 1 בניין ח
קרימינולוגיה ק2
ארז שטרייפלר
ח. יב1 – רותם
ערבית
הדסה טלי
ח. יב4 – רותם 3
ניהול סכסוכים
רחל בראל
ח. יב1 – רותם
 
9, 15:15-16:00   פרויקטים ק2
גיא שמשון
ח. יב1 – רותם
  קרימינולוגיה ק2
ארז שטרייפלר
ח. יב1 – רותם