חשיפה לחתוכנית "נחשון" – לתלמידי י', יא' יב'

תכנית "נחשון" היא מיזם של משרד החינוך בשיתוף פעולה עם מטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) שבו סטודנטים מצטיינים ברחבי הארץ מלמדים תלמידים מהפריפריה החברתית והגאוגרפית באמצעות טכנולוגיות מתקדמות של הוראה וחניכה מרחוק. הקשר שנוצר בין הסטודנט שלומד הנדסת חשמל בטכניון לבין...