בסימן פתיחת שנת פעילות שלח, צוות שלח ובוגרים שלנו המשצים הפעילו את התלמידים בפעילות אתגרית ומגבשת בתחנות.

היה יום מהנה ומגבש שהשאיר טעם של עוד…

ח1 הכיתה המנצחת בזכות עבודת צוות ושיתוף פעולה

 

ח3 בשיתוף פעולה

ח4 בתחנת פעילות הדורשת שיתוף פעולה בין תלמידי הכיתה

 

ח5 בפעולה

ח6 בשיתוף פעולה