מטרת העל

המגמה היא פיתוח אוריינות מדעית בתחום הפיזיקה . אוריינות זו היא חלק מהתרבות האנושית והיא מטען חיוני לאזרח משכיל ואמצעי חשוב להבנת העולם.

תנאי קבלה

לימודי מתמטיקה ברמת לימוד של 4 יח"ל מציון של 80 ומעלה או ציון חיובי ב 5 יח"ל.