תכנית הלימודים תתבסס על הקשר בין חוק, משפט וקרימינולוגיה. התכנית תתמקד בתחום המשפט הפלילי ודיני העונשין. 

לפיכך נבחר תחום הקרימינולוגיה להוות עולם התוכן המשלים של תוכית זו. 

מבנה הלימודים

כיתה י':  מבנה בתי המשפט במדינת ישראל, המשפט הפלילי על עקרונותיו תוך התמקדות בעבירות (המתה, סמים, מין). 

סיור בבית משפט לנוער, מפגש עם שופט, הרצאות וסדנאות. 

כיתה יא': משפט ומינהל חוקתי – הבנת זכויות האדם, תחומי המשפט הפרטני – דיני עבודת נוער, לשון הרע, אלימות נוער, עבריינות גברים מול עבריינות נשים, ביקור וסיור בבתי כלא. 

כיתה יב': נשים כקורבנות לאלימות פיזית ונפשית, הטרדה מינית. 

מפגשים עם אישי ציבור, שופטים , נציגי שרות בתי הסוהר וקציני משטרה, ביקור בבית המשפט העליון. 

עבודת גמר 1 יח"ל כהשלמה ל 5 יח"ל. 

 

פריסת בחינות הבגרות סה"כ 5 יח"ל

בכיתה י' – בחינת בגרות פנימית במשפטים 1 יח"ל. 

בכיתה יא' – בחינת בגרות 1 יח"ל נוספת במשפטים. 

בכיתה יב' –  2 יח"ל בקרימינולוגיה והגשת עבודת גמר במשפטים בהיקף של 1 יח"ל.