מהי ביולוגיה?

– ביולוגיה היא ענף במדעי הטבע העוסק בתופעות חיים.

– פורצת דרך להצלת חיים באמצעות מחקרים רפואיים.

– משמשת מפתח להבנת חידושים ביוטכנולוגיים ומדעיים.

– עוסקת בנושאים אקטואליים הנמצאים על סדר היום בכל תחומי החיים.

– עוסקת בחקר הטבע והיצורים החיים בו: בני אדם, בעלי חיים, צמחים, חיידקים, ומה שביניהם.

– מתמודדת עם בעיות ערכיות וחברתיות.מפתחת כישורי חשיבה ונותנת כלים להבנת העולם הסובב אותנו. 

נושאי הלימוד

בחלק העיוני: 

כיתה י' : גוף האדם, התא וחידושים במדע. 

כיתה יא' :  התא, אקולוגיה, חידושים במדע, גנטיקה ואבולוציה. 

כיתה יב' : פרויקטים על בסיס מחקר אישי – ביוחקר ומעבדה. 

בחלק המעשי: 

שלוש שנות לימוד : מעבדות לאורך השנה, מחקר קבוצתי מתמשך , סיור אקולוגי במקומות שונים בארץ. ביקור בבית-חולים נהריה ובמעבדות מתקדמות אחרות.