מקצוע האשכול ההומני נלמד בבית ספרנו כחיבור בין ארבעה מקצועות – תרבות ישראל, היסטוריה, ספרות ותנ"ך. החיבור בין המקצועות מאפשר למידה מעמיקה יותר והקניית מיומנויות הנחוצות בימינו כגון יכולות ניתוח, חשיבה ביקורתית, יצירתיות, ראייה רחבה, יכולת ביטוי ועמידה מול קהל, ידע כללי ושימוש מושכל באינטרנט. הנושא המוביל השנה הוא מהפיכות, וכל השיעורים באשכול נלמדים דרכו.