חשיפה לחתוכנית "נחשון" – לתלמידי י', יא' יב'

תכנית "נחשון" היא מיזם של משרד החינוך בשיתוף פעולה עם מטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) שבו סטודנטים מצטיינים ברחבי הארץ מלמדים תלמידים מהפריפריה החברתית והגאוגרפית באמצעות טכנולוגיות מתקדמות של הוראה וחניכה מרחוק.

הקשר שנוצר בין הסטודנט שלומד הנדסת חשמל בטכניון לבין התלמיד שיושב בביתו בנהריה הוא מיוחד, משמעותי ומסייע רבות לאורך שנת הלימודים עד לבחינות המסכמות ובחינות הבגרות.

הטכנולוגיה והעזרה האישית הם סוד ההצלחה של תכנית "נחשון".

מטרת תכנית "נחשון", בין היתר, היא קידום מצוינות, טיפוח ההישגים האישיים ותחושת הביטחון העצמי וסיוע בהכנה לבחינת הבגרות במקצועות מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה ואנגלית.