אירועים חטיבת ביניים

לוח אירועים חטיבת ביניים 2018

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

           

1

כ"א אלול

 

 

2

כ"ב אלול

 

פתיחת השנה

3

כ"ג אלול

4

כ"ד אלול

5

כ"ה אלול

6

כ"ו אלול

7

כ"ז אלול

8

כ"ח אלול

9

כ"ט אלול

 

ערב חג ראש השנה

10

א' תשרי

 

ראש השנה

11

ב' תשרי

 

ראש השנה

12

ג' תשרי

13

ד' תשרי

14

ה' תשרי

15

ו' תשרי

16

ז' תשרי

 

יום גיבוש שכבת ח'

17

ח' תשרי

 

ערב חג יום כיפור

18

ט' תשרי

 

יום כיפור

19

י' תשרי

20

י"א תשרי

21

י"ב תשרי

22

י"ג תשרי

23

י"ד תשרי

 

ערב חג סוכות

24

ט"ו תשרי

 

חג סוכות

25

ט"ז תשרי

 

חול המועד סוכות

26

י"ז תשרי

 

חול המועד סוכות

27

י"ח תשרי

 

חול המועד סוכות

28

י"ט תשרי

 

חול המועד סוכות

29

כ' תשרי

 

חול המועד סוכות

30

כ"א תשרי

 

הושענא רבה

           

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

 

1

כ"ב תשרי

 

שמיני עצרת שמחת תורה

2

כ"ג תשרי

 

אסרו חג

3

כ"ד תשרי

4

כ"ה תשרי

5

כ"ו תשרי

6

כ"ז תשרי

7

כ"ח תשרי

 

 

8

כ"ט תשרי

9

ל' תשרי

10

א' חשון

 

אסיפת הורים

11

ב' חשון

 

יום שדה (ח5, ח6)

12

ג' חשון

13

ד' חשון

14

ה' חשון

 

יום שדה (ח3, ח4)

15

ו' חשון

16

ז' חשון

17

ח' חשון

 

יום שדה (ח1, ח2, ח7)

18

ט' חשון

19

י' חשון

20

י"א חשון

21

י"ב חשון

 

טקס יצחק רבין

22

י"ג חשון

23

י"ד חשון

24

ט"ו חשון

 

גיחה (שכבת ט')

25

ט"ז חשון

 

גיחה (שכבת ט')

26

י"ז חשון

27

י"ח חשון

28

י"ט חשון

29

כ' חשון

30

כ"א חשון

31

כ"ב חשון

 

טיול שנתי (שכבת ח')

     

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

       

1

כ"ג חשון

 

טיול שנתי (שכבת ח')

2

כ"ד חשון

 

 

3

כ"ה חשון

4

כ"ו חשון

 

גיחה (שכבת ט')

יום גיבוש שכבת ז'

5

כ"ז חשון

 

גיחה (שכבת ט')

 

 

6

כ"ח חשון

7

כ"ט חשון

8

ל' חשון

9

א' כסלו

10

ב' כסלו

11

ג' כסלו

 

יום שדה (ט1, ט2)

12

ד' כסלו

13

ה' כסלו

 

ערב בר מצווה (כיתות ז')

14

ו' כסלו

15

ז' כסלו

16

ח' כסלו

17

ט' כסלו

18

י' כסלו

 

יום שדה (ט3, ט4)

19

י"א כסלו

20

י"ב כסלו

21

י"ג כסלו

 

יום שדה (ט5-1, ט5-2, ט6)

22

י"ד כסלו

23

ט"ו כסלו

24

ט"ז כסלו

25

י"ז כסלו

 

יום שדה (ט7)

26

י"ח כסלו

 

יום הורים

27

י"ט כסלו

28

כ' כסלו

 

 

29

כ"א כסלו

30

כ"ב כסלו

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

           

1

כ"ג כסלו

 

 

2

כ"ד כסלו

 

ערב חג חנוכה

3

כ"ה כסלו

 

חנוכה

4

כ"ו כסלו

 

חנוכה

5

כ"ז כסלו

 

חנוכה

6

כ"ח כסלו

 

חנוכה

7

כ"ט כסלו

 

חנוכה

8

ל' כסלו

 

חנוכה

9

א' טבת

 

חנוכה

10

ב' טבת

 

חנוכה

11

ג' טבת

12

ד' טבת

13

ה' טבת

 

יום שדה (ח1, ח2, ח7)

14

ו' טבת

15

ז' טבת

16

ח' טבת

 

יום שדה (ח3, ח4)

17

ט' טבת

18

י' טבת

 

 

19

י"א טבת

 

יום שדה (ט3, ט4)

20

י"ב טבת

21

י"ג טבת

22

י"ד טבת

23

ט"ו טבת

 

יום שדה (ח5, ח6)

24

ט"ז טבת

25

י"ז טבת

26

י"ח טבת

27

י"ט טבת

28

כ' טבת

29

כ"א טבת

30

כ"ב טבת

 

 

31

כ"ג טבת

         

לוח אירועים חטיבת ביניים 2019

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

   

1

כ"ד טבת

2

כ"ה טבת

 

יום שדה (ט1, ט2)

3

כ"ו טבת

 

יום שדה (ט5 – 1, ט5 – 2, ט6)

4

כ"ז טבת

5

כ"ח טבת

6

כ"ט טבת

 

יום שדה (ט7)

7

א' שבט

 

 

8

ב' שבט

9

ג' שבט

10

ד' שבט

11

ה' שבט

12

ו' שבט

13

ז' שבט

 

 

14

ח' שבט

15

ט' שבט

16

י' שבט

17

י"א שבט

18

י"ב שבט

19

י"ג שבט

20

י"ד שבט

21

ט"ו שבט

 

ראש השנה לאילנות

22

ט"ז שבט

23

י"ז שבט

24

י"ח שבט

25

י"ט שבט

26

כ' שבט

27

כ"א שבט

28

כ"ב שבט

 

הצגה (שכבות ז', ט')

29

כ"ג שבט

 

 

30

כ"ד שבט

31

כ"ה שבט

   

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

         

1

כ"ו שבט

 

סיום מחצית א'

2

כ"ז שבט

3

כ"ח שבט

 

 

4

כ"ט שבט

5

ל' שבט

יום הורים מלמדים + מופע תיאטרון היכל התרבות

6

א' אדר א'

יום שדה (ח'2, ח' 7)

7

ב' אדר א'

8

ג' אדר א'

9

ד' אדר א'

10

ה' אדר א'

יום שיא (שכבת ח')

11

ו' אדר א'

 

 

12

ז' אדר א'

13

ח' אדר א'

14

ט' אדר א'

15

י' אדר א'

16

י"א אדר א'

17

י"ב אדר א'

18

י"ג אדר א'

 

 

19

י"ד אדר א'

20

ט"ו אדר א'

21

ט"ז אדר א'

22

י"ז אדר א'

23

י"ח אדר א'

24

י"ט אדר א'

יום שדה (ח'5, ח'6)

 

25

כ' אדר א'

26

כ"א אדר א'

ערב מהפכות ח'

27

כ"ב אדר א'

28

כ"ג אדר א'

   

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

         

1

כ"ד אדר א'

 

 

2

כ"ה אדר א'

3

כ"ו אדר א'

 

 

4

כ"ז אדר א'

5

כ"ח אדר א'

6

כ"ט אדר א'

7

ל אדר א'

8

א' אדר ב'

9

ב' אדר ב'

10

ג' אדר ב'

יום שדה (ח'1, ח'3)

11

ד' אדר ב'

12

ה' אדר ב'

13

ו' אדר ב'

14

ז' אדר ב'

יום שדה (ח'4)

יום שדה (ט'7)

15

ח' אדר ב'

16

ט' אדר ב'

17

י' אדר ב'

 

 

18

י"א אדר ב'

19

י"ב אדר ב'

20

י"ג אדר ב'

 

תענית אסתר

21

י"ד אדר ב'

 

פורים

22

ט"ו אדר ב'

 

שושן פורים

23

ט"ז אדר ב'

24

י"ז אדר ב'

טיול שנתי שכבת ט'

25

י"ח אדר ב'

טיול שנתי שכבת ט'

26

י"ט אדר ב'

טיול שנתי שכבת ט'

27

כ' אדר ב'

חפירות ארכיאולוגיות (שכבת ח')

מוזיאון הרצל (ז'2 עד ז'8)

28

כ"א אדר ב'

מוזיאון הרצל (ז'2 עד ז'8)

29

כ"ב אדר ב'

30

כ"ג אדר ב'

31

כ"ד אדר ב'

 

 

           

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

 

1

כ"ה אדר ב'

 

 

2

כ"ו אדר ב'

3

כ"ז אדר ב'

4

כ"ח אדר ב'

חפירות ארכיאולוגיות (שכבת ח')

5

כ"ט אדר ב'

6

א' ניסן

7

ב' ניסן

 

 

8

ג' ניסן

9

ד' ניסן

10

ה' ניסן

11

ו' ניסן

12

ז' ניסן

13

ח' ניסן

14

ט' ניסן

15

י' ניסן

 

 

16

י"א ניסן

17

י"ב ניסן

18

י"ג ניסן

19

י"ד ניסן

 

ערב פסח

20

ט"ו ניסן

 

פסח

21

ט"ז ניסן

 

חול המועד פסח

22

י"ז ניסן

 

חול המועד פסח

23

י"ח ניסן

 

חול המועד פסח

24

י"ט ניסן

 

חול המועד פסח

25

כ' ניסן

 

חול המועד פסח

26

כ"א ניסן

 

שביעי של פסח

27

כ"ב ניסן

 

אסרו חג

28

כ"ג ניסן

29

כ"ד ניסן

 

 

30

כ"ה ניסן

יום הורים מחצית ב'

       

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

     

1

כ"ו ניסן

2

כ"ז ניסן

 

יום הזכרון לשואה ולגבורה

3

כ"ח ניסן

4

כ"ט ניסן

5

ל' ניסן

 

6

א' אייר

 

 

7

ב' אייר

8

ג' אייר

 

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה

9

ד' אייר

 

יום העצמאות

10

ה' אייר

 

 

11

ו' אייר

12

ז' אייר

 

 

13

ח' אייר

14

ט' אייר

15

י' אייר

16

י"א אייר

יום שדה (ט'5-1, ט'5-2, ט'6)

17

י"ב אייר

פעילות מדעים שכבת ח'

18

י"ג אייר

19

י"ד אייר

יום שדה (ט'3, ט'4)

20

ט"ו אייר

טיול שנתי שכבת ז'

21

ט"ז אייר

טיול שנתי שכבת ז'

 

22

י"ז אייר

23

י"ח אייר

 

ל"ג בעומר

24

י"ט אייר

25

כ' אייר

26

כ"א אייר

יום שדה (ט'1, ט'2)

 

27

כ"ב אייר

28

כ"ג אייר

29

כ"ד אייר

30

כ"ה אייר

31

כ"ו אייר

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

           

1

כ"ז אייר

2

כ"ח אייר

 

יום ירושליים

3

כ"ט אייר

מופע שישו את ירושלים

4

א' סיון

5

ב' סיון

6

ג' סיון

7

ד' סיון

 

 

8

ה' סיון

 

ערב חג שבועות

9

ו' סיון

 

חג שבועות

10

ז' סיון

 

אסרו חג

11

ח' סיון

12

ט' סיון

13

י' סיון

14

י"א סיון

15

י"ב סיון

16

י"ג סיון

 

 

17

י"ד סיון

18

ט"ו סיון

19

ט"ז סיון

20

י"ז סיון

סיום שנת הלימודים

21

י"ח סיון

22

י"ט סיון

23

כ' סיון

24

כ"א סיון

 

 

25

כ"ב סיון

26

כ"ג סיון

27

כ"ד סיון

28

כ"ה סיון

29

כ"ו סיון

30

כ"ז סיון