ברוכים הבאים! כאן תוכלו למצוא את כל אירועי תכנית שנתית תשע"ח מדעים ואומנויות חטיבה עליונה.

יומן אירועים חטיבה עליונה

כאן תוכלו לראות את כל האירועים הקרובים אשר צפויים להתרחש בחטיבה העליונה

לוח מבחנים

ספטמבר 2018

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שבת

2

 

 

 

3

4

5

 

6

7

8

9

ראש השנה

 

 

10

ראש השנה

11

ראש השנה

12

13

14

15

16

 

17

ביולוגיה

18

יום כיפור

19

יום כיפור

20

אסיפת הורים

21

מתמטיקה

22

23

סוכות

 

 

24

סוכות

 

25

סוכות

 

26

סוכות

 

27

סוכות

משלחת גרמניה

28

סוכות

משלחת גרמניה

29

סוכות

משלחת גרמניה

30

סוכות

משלחת גרמניה

 

 

 

 

 

 

מוגבר א' – הנדסת תוכנה, משפטים, תולדות האומנות, תיאטרון, כימיה.

מוגבר ב' – גיאוגרפיה, תעשיה וניהול, פיסיקה.

מוגבר ג' – דיפלומטיה, רוסית, ערבית, ביולוגיה.

 

 

אוקטובר 2018

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שבת

 

 

 

 

1

סוכות

משלחת גרמניה

 

2

סוכות

משלחת גרמניה

 

3

משלחת גרמניה

4

משלחת גרמניה

5

משלחת גרמניה

6

משלחת גרמניה

7

משלחת גרמניה

 

 

8

פסיפס חלון מחנך

9

10

גיאוגרפיה כימיה

11

דיאלוג בחשיכה יא 6

12

13

14

 

תנ"ך יא4, יא6

 

15

פסיפס בכיתות יום שיא

16

17

18

הכנה לצו ראשון באשכול הפיס

19

מתמטיקה

20

21

שבוע רבין

 

 

22

תנ"ך יא3

היסטוריה יא1

23

תנ"ך

יא2

24

25

BOOK REPORT

26

היסטוריה

יא2, יא3, יא6

27

28

סיור כימיה

29

היסטוריה

יא4

30

תנ"ך יא1

31

 

 

 

 

נובמבר 2018

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שבת

 

 

 

 

 

 

 

1

2

מתמטיקה

3

4

 

 

 

5

לשון

יא2, יא3,

יא4, יא6

6

7

מוגבר א'

8

9

לשון יא1

10

11

 

 

 

12

13

נירים יא 5

14

15

אנגלית

16

17

18

מוגבר ג'

שבוע אלימות בזוגיות

19

20

 

21

מוגבר ב'

22

23

24

25

תנ"ך יא6

 

 

26

תנ"ך

יא3

27

יום הורים

תנ"ךיא2

28

סיור גיאוגרפיה

יום מדעים

29

30

מתמטיקה

 

 

 

 

דצמבר 2018

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שבת

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

3

היסטוריה יא1, יא4,

לשון

יא2, יא3, יא6

4

חנוכה

5

חנוכה

6

חנוכה

7

חנוכה

8

חנוכה

9

חנוכה

 

 

 

10

חנוכה

11

12

13

תנ"ך יא4

14

לשון יא1 היסטוריה יא2, יא3, יא6

15

16

לשון יא4

 

17

ספרות יא1, יא2

18

19

ספרות יא3

 

20

ספרות יא6

תנ"ך יא1

21

ספרות יא4

 

22

23

מוגבר ג'

אור ירוק באשכול 10-12

24

25

26

מוגבר א'

27

BOOK REPORT

תולדות האומנות

28

29

30

אנגלית

 

 

31

 

 

 

 

 

 

ינואר 2019

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שבת

 

 

 

 

 

1

2

מוגבר ב'

3

4

5

6

מועד ב'

 

 

7

מועד ב'

 

8

מועד ב'

 

9

מועד ב'

 

 

10

מועד ב'

 

 

11

מועד ב'

 

12

13

ישיבות ציונים

 

 

14

15

 

16

17

18

19

20

             ב  ג   ר 

 

 

21

  ו   ת  

22

     ב      ת     י 

23

   א    ט     ר 

24

   ו     ן 

25

26

27

 

 

 

28

29

30

31

סיום מחצית א'

חלוקת תעודות

 

 


אוקטובר 2018

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שבת

 

 

 

 

1

סוכות

 

2

סוכות

 

3

סוכות

 

4

5

6

7

 

 

 

8

מתמטיקה

9

10

11

ביולוגיה

רוסית

דיפלומטיה

ערבית

12

13

14

פיסיקה יב'7

 

 

15

16

17

פיסיקה יב'4

18

19

20

21

אנגלית

 

 

 

22

23

24

קרמינולוגיה

קבוצה ב'

25

קרמינולוגיה א'

תאטרון

כימיה

26

27

28

סיור כימיה

 

 

29

אזרחות

יב' 1,2

30

אזרחות

יב' 4,7

31

 

 

 

נובמבר 2018

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שבת

 

 

 

 

 

 

 

1

אזרחות

יב' 3

2

3

4

ספרות

יב'2

 

5

ספרות

יב'1,3,4,7

6

7

8

9

10

11

 

 

 

12

מתמטיקה

13

14

סיור גאוגרפיה

15

16

17

18

פיסיקה

יב' 7

 

19

20

21

פיסיקה

יב' 4

22

23

24

25

אנגלית

 

 

26

27

קרמינולוגיה

קבוצה ב'

28

קרמינולוגיה א'

תולדות האמנות

תאטרון

כימיה

29

30

 

 


 

דצמבר 2018

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שבת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

אזרחות

יב' 7

 

3

אזרחות

יב' 1,2

4

חופשת חנוכה

5

חופשת חנוכה

6

חופשת חנוכה

7

חופשת חנוכה

8

חופשת חנוכה

9

חופשת חנוכה

 

 

 

10

חופשת חנוכה

11

אזרחות

יב'4

12

13

אזרחות

יב' 3

 

14

15

16

ספרות

יב' 2

 

17

ספרות

יב' 1,3,4,7

18

19

20

ערבית

ביולוגיה

רוסית

דיפלומטיה

21

22

23

אנגלית

 

 

24

טיול שנתי

25

טיול שנתי

26

טיול שנתי

27

טיול שנתי

28

29

30

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

ינואר 2019

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

שבת

 

 

 

 

 

1

2

מתמטיקה

3

4

5

6

 

 

 

7

מועד ב'

8

מועד ב'

9

מועד ב'

10

מועד ב'

11

12

13

 

 

 

14

15

 

16

17

בגרות אנגלית

18

19

20

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

28

29

30

31

 

חלוקת תעודות