פרויקט דמוקרטון של רשת עמל

דמוקרטון= דמוקרטיה + מרתון

מטרתו כללית של הדמוקרטון: לעורר חשיבה ודיון במערכת חוקים, כללים, קודים אתיים, ומיצגים בתחומיה של הדמוקרטיה במדינת ישראל.

מיזם חינוכי ערכי המקיף את כל בתי הספר של רשת עמל ומשלב אינטראקציה בין כל מגזרי החברה הישראלית, מומחים מהקהילה ואנשי חינוך.

במהלך חודש פברואר ועד לאירוע השיא, עוסקים תלמידי בתי הספר של רשת עמל בדילמות, בעזרת מערכים יעודיים אשר עוברים על ידי מחנכי הכיתות.
פעילות זו מהווה הכנה לאירוע השיא.
הדילמה שלנו הייתה בנושא מאבק הנכים , האם המדינה צריכה לממן או גופים פרטיים
בשבוע הראשון למשימות הכרתנו לראשונה את הדילמה, ואת דעות הסביבה הקרובה לכם
כנסו לקישור ראו את מגמת דיפלומטיה מציגה את הדילמה באנגלית רהוטה …