יריד חקר בחטיבת הביניים

במהלך חודש פברואר מתקיים יריד באשכול הפיס בו מוצגות עבודות חקר שנכתבו ונוצרו לאורך מחצית א' על ידי תלמידי חטיבת הביניים אלון. את היריד הובילה הרכזת הפדגוגית חביבה לוי.