לומדים אזרחות דרך הרגליים

יום גיבוש כיתתי בתל אביב בפתיחה חגיגית של לימודי אזרחות

כיתה יב7 יב5 בהדרכתו של המורה ברוך שקד יצאו  ליום בנושא אזרחות בתל אביב

התלמידים בקרו בתחנה המרכזית הישנה וקיבלנו רקע על הפליטים. במהלך הביקור התלמידים למדו וראו את סביבת מגוריהם, בהמשך הביקור התלמידים הגיעו לבית דיזנגוף והשתתפנו בסדנת מגילת עצמאות.

התלמידים דנו בנושאים כמו זהות וציונות במדינת ישראל.

הביקור היה משמעותי וחוויתי עבור כולם.