יום המעשים הטובים: תלמידי כיתה ח6 צובעים את השירותים