תאריך בחינה יום בשבוע מקצוע
11.2.2019 ב אנגלית
22.2.2019 ו ביולוגיה
26.2.2019 ג הבעה
4.3.2019 ב אזרחות (4)
7.3.2019 ה תנ"ך (2)
10.3.2019 א ספרות (3)
15.3.2019 ו ערבית (1)
2.4.2019 ג פיזיקה
7.4.2019 א מתמטיקה
1.5.2019 ד גיאוגרפיה (1)
6.5.2019 ב אנגלית
13.5.2019 ב היסטוריה (3)
17.5.2019 ו ביולוגיה
21.5.2019 ג לשון
27.5.2019 ב מתמטיקה
28.5.2019 ג מועדי ב
29.5.2019 ד מועדי ב
30.5.2019 ה מועדי ב
2.6.2019 א מועדי ב

שעה

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעור 1 08:10 08:50

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ט3)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ט4)

מתמטיקה
קופל אדית (ח.ח8)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ח3)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ח2)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ט7)

מתמטיקה – מיצוי
יופה מרינה (ח.ט6)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ט6)

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ט4)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח8)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ט7)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ט3)

פיסיקה
דרי אורית (חופית)

פיסיקה
שני בת שבע (דרור)

פיסיקה
אסס שחף (שחף)

פיסיקה
רביץ מעין (צופית)

פיסיקה
בלום אורנה (אנפה)

גיאוגרפיה
רוט משה (ח.ט6)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ט3)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ט6)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח4)

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ט4)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ט7)

ערבית
ליור דבורה (ח.ט4)

ערבית
שוץ אורנית (ח.ט7)

ערבית
אטיאס טלי (ח.ט3)

ערבית
רחמים אריאלה (ח.ט6)

שעור 2 08:55 09:40

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ח3)

מתמטיקה
קופל אדית (ח.ח8)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ח2)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ט7)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ט3)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ט4)

מתמטיקה – מיצוי
יופה מרינה (ח.ט6)

ספרות
גרוסמן אביבה (ח.ט6)

ביולוגיה
פרץ אושרת (אנפה)

ביולוגיה
רביץ מעין (צופית)

ביולוגיה
שני בת שבע (דרור)

ביולוגיה
גולן עדיאל (חופית)

ביולוגיה
כלפון ורד (שחף)

רוח יהודית 1
חן שירוקוב (ח.ט6)

רוח יהודית 2
חן שירוקוב

תנ"ך
קדם מאיה (ח.ט6)

שעת חינוך
הילאי אורית (ח.ט6)

שעור 3 10:00 10:45

שעת חינוך
הילאי אורית (ח.ט6)

היסטוריה
רוט משה (ח.ט6)

תנ"ך
קדם מאיה (ח.ט6)

לשון
קרייף אוהליבה (ח.ט6)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ט3)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ט7)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ט2-5)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט8)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ט4)

מתמטיקה
קופל אדית (ח.ח8)

מתמטיקה – מיצוי
יופה מרינה (ח.ט6)

ביולוגיה
גולן עדיאל,

ביולוגיה
כלפון ורד,

ביולוגיה
שני בת שבע,

ביולוגיה
רביץ מעין

שעור 4 10:50 11:35

חינוך גופני
אביב אפרים,

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
לזר עינת,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן

אזרחות
רוט משה (ח.ט6)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ט6)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ט3)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ט7)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח7)

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ט4)

אזרחות
רוט משה (ח.ט6)

ערבית
שוץ אורנית (ח.ט7)

ערבית
ליור דבורה (ח.ט4)

ערבית
רחמים אריאלה (ח.ט6)

ערבית
אטיאס טלי (ח.ט3)

ביולוגיה
גולן עדיאל (חופית)

ביולוגיה
כלפון ורד (שחף)

ביולוגיה
רביץ מעין (צופית)

ביולוגיה
פרץ אושרת (אנפה)

ביולוגיה
שני בת שבע (דרור)

שעור 5 11:45 12:30

ערבית
שוץ אורנית (ח.ט7)

ערבית
אטיאס טלי (ח.ט3)

ערבית
ליור דבורה (ח.ט4)

ערבית
רחמים אריאלה (ח.ט6)

לשון
קרייף אוהליבה (ח.ט6)

מתמטיקה
קופל אדית (ח.ח8)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ז1)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ט3)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ט1-5)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ט4)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ט7)

מתמטיקה – מיצוי
יופה מרינה (ח.ט6)

חינוך גופני
אביב אפרים,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
לזר עינת

היסטוריה
רוט משה (ח.ט6)

של"ח
שלו אבידור עידית (ח.ט6)

שעור 6 12:35 13:20

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ט7)

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ט4)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ט3)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח4)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ט6)

פיסיקה
רביץ מעין (שחף)

פיסיקה
דרי אורית (צופית)

פיסיקה
אסס שחף (ח.ט7)

פיסיקה
שני בת שבע (חופית)

פיסיקה
בלום אורנה (דרור)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ז1)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ט4)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ט1-5)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ט3)

מתמטיקה
קופל אדית (ח.ח8)

מתמטיקה – מיצוי
יופה מרינה (ח.ט6)

פרטני הבעה
אטיאס טלי (ח.ז10)

פרטני הבעה
גלט טל (ח.ט7)

פרטני הבעה
גרוסמן אביבה (ח.ח1)

ספרות
גרוסמן אביבה (ח.ט6)

לשון
קרייף אוהליבה (ח.ט6)

זהירות בדרכים
אטיאס טלי (ח.ט6)

שעור 7 13:35 14:20

מתמטיקה – מיצוי
יופה מרינה (ח.ט6)

כדורגל
שלום אסף

מתמטיקה – תגבור
קופל אדית (ח.ט3)

 

גיאוגרפיה
רוט משה (ח.ט6)

 

שעור 8 14:30 15:05

 

כדורגל
שלום אסף

   

מתמטיקה – מיצוי
יופה מרינה (ח.ט6)

 

שעור 9 15:10 16:00

מחול
אפריאט נטלי

 

תיאטרון
נוביק נורית

     

שעור 10 00:00 00:00

   

תיאטרון
נוביק נורית