לוח מבחנים כיתה ט' 5 – 1

תאריך בחינה יום בשבוע מקצוע
11.2.2019 ב אנגלית
26.2.2019 ג הבעה
12.3.2019 ג מדעים
31.3.2019 א אזרחות(5)
4.4.2019 ה גיאוגרפיה (4)
8.4.2019 ב תנ"ך (1)
1.5.2019 ד ספרות (1)
6.5.2019 ב אנגלית
13.5.2019 ב היסטוריה (6)
17.5.2019 ו ביולוגיה
21.5.2019 ג לשון
27.5.2019 ב מתמטיקה
28.5.2019 ג מועדי ב
29.5.2019 ד מועדי ב
30.5.2019 ה מועדי ב
2.6.2019 א מועדי ב

לוח מבחנים כיתה ט' 5 – 2

תאריך בחינה יום בשבוע מקצוע
11.2.2019 ב אנגלית
26.2.2019 ג הבעה
12.3.2019 ג מדעים
15.3.2019 ו אזרחות (4)
4.4.2019 ה גיאוגרפיה  (4)
8.4.2019 ב תנ"ך (1)
1.5.2019 ד ספרות (1)
6.5.2019 ב אנגלית
12.5.2019 א היסטוריה (5)
17.5.2019 ו ביולוגיה
21.5.2019 ג לשון
27.5.2019 ב מתמטיקה
28.5.2019 ג מועדי ב
29.5.2019 ד מועדי ב
30.5.2019 ה מועדי ב
2.6.2019 א מועדי ב

מערכת שעות לכיתה ט' 5 – 1

שעה

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעור 1 08:10 08:50

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ט1-5)

תנ"ך
קדם מאיה (ח.ט1-5)

לשון
בונדר רחל (ח.ט1-5)

ספרות
גרוסמן אביבה (ח.ט1-5)

מתמטיקה – תגבור
ברקו חגית (ח.ט1-5)

ספרות
גרוסמן אביבה (ח.ט1-5)

שעור 2 08:55 09:40

שעת חינוך
קדם מאיה (ח.ט1-5)

לשון
בונדר רחל (ח.ט1-5)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ט1-5)

לשון
בונדר רחל (ח.ט1-5)

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
רוזין יפעת

שעת חינוך
קדם מאיה (ח.ט1-5)

שעור 3 10:00 10:45

זהירות בדרכים
יוסף עוז רעות (ח.ט1-5)

ביולוגיה
רביץ מעין (חופית)

פרטני מדעים
דרי אורית (צופית)

ביולוגיה
רביץ מעין (ח.ט1-5)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט1-5)

תנ"ך
קדם מאיה (ח.ט1-5)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט1-5)

שעור 4 10:50 11:35

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט1-5)

של"ח
יהוד עדי (ח.ט1-5)

ביולוגיה
רביץ מעין (ח.ט1-5)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט1-5)

גיאוגרפיה
זוסמן פנינית (ח.ט1-5)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט1-5)

שעור 5 11:45 12:30

אזרחות
דרור חן (ח.ט1-5)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ט1-5)

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
רוזין יפעת

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ט1-5)

אזרחות
דרור חן (ח.ט1-5)

לשון
בונדר רחל (ח.ט1-5)

שעור 6 12:35 13:20

שעת חינוך
קדם מאיה (ח.ט1-5)

היסטוריה
דרור חן (ח.ט1-5)

גיאוגרפיה
זוסמן פנינית (ח.ז3)

גיאוגרפיה
זוסמן פנינית (ח.ט1-5)

היסטוריה
דרור חן (ח.ט1-5)

 

 

מערכת שעות לכיתה ט' 5 – 2

שעה

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעור 1 08:10 08:50

אנגלית
רוטמן דינה

תנ"ך
קדם מאיה (ח.ט1-5)

אנגלית
רוטמן דינה

ספרות
גרוסמן אביבה (ח.ט1-5)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט2-5)

ספרות
גרוסמן אביבה (ח.ט1-5)

שעור 2 08:55 09:40

שעת חינוך
קדם מאיה (ח.ט1-5)

אנגלית
רוטמן דינה (ח.ז1)

לשון
בונדר רחל (ח.ט2-5)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ח5)

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
רוזין יפעת

שעת חינוך
קדם מאיה (ח.ט1-5)

שעור 3 10:00 10:45

זהירות בדרכים
יוסף עוז רעות (ח.ט1-5)

ביולוגיה
רביץ מעין (חופית)

פרטני מדעים
דרי אורית (צופית)

ביולוגיה
דרי אורית (צופית)

היסטוריה
טושק מתן (ח.ט2-5)

תנ"ך
קדם מאיה (ח.ט1-5)

לשון
בונדר רחל (ח.ט2-5)

שעור 4 10:50 11:35

לשון
בונדר רחל (ח.ט2-5)

של"ח
יהוד עדי (ח.ט1-5)

ביולוגיה
דרי אורית (צופית)

אנגלית
רוטמן דינה

גיאוגרפיה
זוסמן פנינית (ח.ט1-5)

אזרחות
טושק מתן (ח.ט2-5)

שעור 5 11:45 12:30

היסטוריה
טושק מתן (ח.ט2-5)

לשון
בונדר רחל (ח.ט2-5)

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
רוזין יפעת

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט2-5)

מתמטיקה – תגבור
לביא מאי (ח.ט2-5)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט2-5)

שעור 6 12:35 13:20

שעת חינוך
קדם מאיה (ח.ט1-5)

 

גיאוגרפיה
זוסמן פנינית (ח.ז3)

גיאוגרפיה
זוסמן פנינית (ח.ט1-5)

אזרחות
טושק מתן (ח.ט2-5)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט2-5)