קום והתהלך בארץ-טיול עולים חדשים לפקיעין,פרוד ועוד…

קום והתהלך בארץ…

קבוצת העולים של בית ספרנו יצאו להכיר

את ארצנו דרך הרגליים לאורך טיול של

שלושה ימים…

הטיול היה מלווה בהכרת התרבות

וערכי ארצנו…

לטיול יצאו כ-14 תלמידים מתוכם 4 עולים

ותיקים ו-10 עולים חדשים.

מלווים הטיול: נעמה צרור ואריק ביקמן