תאריך בחינה יום בשבוע מקצוע
4.2.2019 ב דמו מיצב הבעה
12.2.2019 ג מדעים
19.2.2019 ג דמו מיצב מתמטיקה
5.3.2019 ג מיצב בהבעה
12.3.2019 ג קדם מיצב מתמטיקה
26.3.2019 ג מיצב במדעים
28.3.2019 ה קדם מיצב אנגלית
1.4.2019 ב קדם מיצב אנגלית
7.4.2019 א מבחן מדעים
7.5.2019 ג דמו מיצב מתמטיקה
14.5.2019 ג מיצב באנגלית
17.5.2019 ו מדעים 
21.5.2019 ג מיצב במתמטיקה
26.5.2019 א אנגלית
29.5.2019 ד גיאוגרפיה 6
2.6.2019 א ערבית (2)

שעה

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעור 1 08:10 08:50

אנגלית
לוי חביבה (ח.ח4)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח6)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ח5)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ח7)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז8)

היסטוריה
ג'קובס שרונה (ח.ח5)

תרבות ישראל ומורשתו
לוי חביבה (ח.ח5)

תנ"ך
ג'קובס שרונה (ח.ח5)

ספרות
ג'קובס שרונה (ח.ח5)

תרבות ישראל ומורשתו
לוי חביבה (ח.ח5)

שעור 2 08:55 09:40

ערבית
אטיאס טלי (ח.ח5)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח8)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח6)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ח5)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ח7)

אנגלית
לוי חביבה (ח.ז3)

הבעה והבנת הנקרא
אטיאס טלי (ח.ח5)

חינוך גופני
לזר עינת,

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
אביב אפרים

מתמטיקה
פרץ -גוטרמן ענת (ח.ח5)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ח4)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ח7)

מתמטיקה – מיצוי
גליק לבנת (ח.ח6)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ח1)

הבעה והבנת הנקרא
אטיאס טלי (ח.ח5)

שעור 3 10:00 10:45

מדעים
פרץ אושרת (ח.ח5)

מדעים
גולן עדיאל (חופית)

מדעים
אסס שחף (דרור)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ח7)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ט1)

מתמטיקה
פרץ -גוטרמן ענת (ח.ח5)

מתמטיקה – מיצוי
גליק לבנת (ח.ח6)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ט2)

מדעים
גולן עדיאל (חופית)

מדעים
פרץ אושרת (אנפה)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
אסס שחף (דרור)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ח7)

מתמטיקה
פרץ -גוטרמן ענת (ח.ח5)

מתמטיקה
משרקי זהבה (דרור)

מתמטיקה – מיצוי
גליק לבנת (ח.ח6)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ח1)

הבעה והבנת הנקרא
אטיאס טלי (ח.ח5)

שעת חינוך
בן-חמו לימור (ח.ט3)

שעת חינוך
לוי חביבה (ח.ח5)

שעור 4 10:50 11:35

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
גולן עדיאל (חופית)

מדעים
פרץ אושרת (ח.ח5)

מדעים
אסס שחף (דרור)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ט1)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ח7)

מתמטיקה
פרץ -גוטרמן ענת (ח.ח5)

מתמטיקה – מיצוי
גליק לבנת (ח.ח6)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ט2)

מדעים
גולן עדיאל (חופית)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
אסס שחף (דרור)

מדעים
פרץ אושרת (אנפה)

מתמטיקה
משרקי זהבה (דרור)

מתמטיקה
פרץ -גוטרמן ענת (ח.ח5)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ח7)

מתמטיקה – מיצוי
גליק לבנת (ח.ח6)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ח1)

היסטוריה
ג'קובס שרונה (ח.ח5)

תנ"ך
ג'קובס שרונה (ח.ח5)

שעור 5 11:45 12:30

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
אביב אפרים,

חינוך גופני
לזר עינת,

חינוך גופני
רוזין יפעת

שעת חינוך
בן-חמו לימור (ח.ח5)

שעת חינוך
לוי חביבה (ח.ח4)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ח5)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ח7)

אנגלית
לוי חביבה (ח.ז3)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח6)

ספרות
ג'קובס שרונה (ח.ח5)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח6)

אנגלית
לוי חביבה (ח.ז7)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז6)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ח7)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ח5)

מדעים
גולן עדיאל,

מדעים
כלפון ורד,

מדעים
אסס שחף

שעור 6 12:35 13:20

הבעה והבנת הנקרא
אטיאס טלי (ח.ח5)

ערבית
אטיאס טלי (ח.ח5)

גיאוגרפיה
אטיאס שירלי (ח.ח5)

גיאוגרפיה
אטיאס שירלי (ח.ח5)

ערבית
אטיאס טלי (ח.ח5)

 

שעור 7 13:35 14:20

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ח5)

 

של"ח
בן-ציון עמית (ח.ח5)

אומנות
אברמוביץ ריקי,

כדורגל
שלום אסף,

מחול
אפריאט נטלי

   

שעור 8 14:30 15:05

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ח5)

 

מדעים
פרץ אושרת

אומנות
אברמוביץ ריקי,

כדורגל
שלום אסף,

מחול
אפריאט נטלי