תאריך בחינה יום בשבוע מקצוע
4.2.2019 ב דמו מיצב הבעה
14.2.2019 ה מדעים
19.2.2019 ג דמו מיצב מתמטיקה
5.3.2019 ג מיצב בהבעה
12.3.2019 ג קדם מיצב מתמטיקה
26.3.2019 ג מיצב במדעים
28.3.2019 ה קדם מיצב אנגלית
1.4.2019 ב קדם מיצב אנגלית
7.4.2019 א מבחן מדעים
1.5.2019 ד גיאוגרפיה 2 
7.5.2019 ג דמו מיצב מתמטיקה
14.5.2019 ג מיצב באנגלית
21.5.2019 ג מיצב במתמטיקה
26.5.2019 א אנגלית
31.5.2019 ו ערבית (4)

שעה

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעור 1 08:10 08:50

מדעים
שני בת שבע (חופית)

מדעים
כלפון ורד (דרור)

מדעים
רביץ מעין (צופית)

מדעים
בלום אורנה (אנפה)

ספרות
יוסף עוז רעות (ח.ח4)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט3)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ט4)

חינוך גופני
אביב אפרים,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
לזר עינת,

חינוך גופני
רוזין יפעת

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
שני בת שבע (צופית)

מדעים
בלום אורנה (אנפה)

תנ"ך
שביט קרן (ח.ח4)

שעור 2 08:55 09:40

מדעים
בלום אורנה (אנפה)

מדעים
שני בת שבע (חופית)

מדעים
רביץ מעין (צופית)

מדעים
כלפון ורד (דרור)

הבעה והבנת הנקרא
כהן סימה (ח.ח4)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט3)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ט4)

גיאוגרפיה
אטיאס שירלי (ח.ח4)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
שני בת שבע (צופית)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
בלום אורנה (אנפה)

שעת חינוך
אברמוביץ ריקי (ס.אמנות)

שעת חינוך
לזר עינת (ח.ח4)

שעור 3 10:00 10:45

אנגלית
רוטמן דינה (ח.ח4)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח3)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ח2)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח1)

היסטוריה
יוסף עוז רעות (ח.ח4)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח3)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח5)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ח2)

אנגלית
רוטמן דינה (ח.ח4)

ערבית
ליור דבורה (ח.ח4)

תנ"ך
יוסף עוז רעות (ח.ח4)

של"ח
שלו אבידור עידית (ח.ח4)

שעור 4 10:50 11:35

תרבות ישראל ומורשתו
קונפינו רפי (ח.ח4)

אנגלית
רוטמן דינה (ח.ח4)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח3)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ח2)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח8)

חינוך מסייע
הופרט פז,

שעת חינוך
לזר עינת (ח.ח4)

שעת חינוך
אברמוביץ ריקי (ס.אמנות)

תרבות ישראל ומורשתו
לזר עינת (ח.ח4)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח3)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ט1)

אנגלית
רוטמן דינה (ח.ח4)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ח2)

ערבית
ליור דבורה (ח.ח4)

שעור 5 11:45 12:30

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ז5)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח5)

מדעים
רביץ מעין (שחף)

מדעים
שני בת שבע (חופית)

מדעים
כלפון ורד (צופית)

מדעים
בלום אורנה (דרור)

ערבית
ליור דבורה (ח.ח4)

הבעה והבנת הנקרא
כהן סימה (ח.ח4)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ז5)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח8)

היסטוריה
יוסף עוז רעות (ח.ח4)

שעור 6 12:35 13:20

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
לזר עינת,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
אביב אפרים

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח2)

ספרות
יוסף עוז רעות (ח.ח4)

הבעה והבנת הנקרא
כהן סימה (ח.ח4)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ז5)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח8)

 

שעור 7 13:35 14:20

 

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח2)

הבעה והבנת הנקרא
כהן סימה (ח.ח4)

אומנות
אברמוביץ ריקי,

כדורגל
שלום אסף,

מחול
אפריאט נטלי

גיאוגרפיה
אטיאס שירלי (ח.ח4)

 

שעור 8 14:30 15:05

     

אומנות
אברמוביץ ריקי,

כדורגל
שלום אסף,

מחול
אפריאט נטלי