תאריך בחינה יום בשבוע מקצוע
4.2.2019 ב דמו מיצב הבעה
14.2.2019 ה מדעים
19.2.2019 ג דמו מיצב מתמטיקה
5.3.2019 ג מיצב בהבעה
12.3.2019 ג קדם מיצב מתמטיקה
17.3.2019 א גיאוגרפיה (4)
26.3.2019 ג מיצב במדעים
28.3.2019 ה קדם מיצב אנגלית
1.4.2019 ב קדם מיצב אנגלית
7.4.2019 א מבחן מדעים
7.5.2019 ג דמו מיצב מתמטיקה
14.5.2019 ג מיצב באנגלית
21.5.2019 ג מיצב במתמטיקה
26.5.2019 א אנגלית
30.5.2019 ה ערבית (3)

שעה

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעור 1 08:10 08:50

מדעים
שני בת שבע (חופית)

מדעים
כלפון ורד (דרור)

מדעים
רביץ מעין (צופית)

מדעים
בלום אורנה (אנפה)

הבעה והבנת הנקרא
בונדר רחל (ח.ח3)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט3)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ט4)

חינוך גופני
אביב אפרים,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
לזר עינת,

חינוך גופני
רוזין יפעת

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
שני בת שבע (צופית)

מדעים
בלום אורנה (אנפה)

חינוך מסייע
הופרט פז,

שעת חינוך
רוזין יפעת (ח.ח3)

שעת חינוך
אסולין שמרית (ח.ז6)

שעור 2 08:55 09:40

מדעים
בלום אורנה (אנפה)

מדעים
שני בת שבע (חופית)

מדעים
רביץ מעין (צופית)

מדעים
כלפון ורד (דרור)

תרבות ישראל ומורשתו
ג'קובס שרונה (ח.ח3)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט3)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ט4)

היסטוריה
קולרדו אנגי (ח.ח3)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
שני בת שבע (צופית)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
בלום אורנה (אנפה)

הבעה והבנת הנקרא
בונדר רחל (ח.ח3)

שעור 3 10:00 10:45

אנגלית
רוטמן דינה (ח.ח4)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח3)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ח2)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח1)

הבעה והבנת הנקרא
בונדר רחל (ח.ח3)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח3)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח5)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ח2)

אנגלית
רוטמן דינה (ח.ח4)

תרבות ישראל ומורשתו
ג'קובס שרונה (ח.ח3)

ערבית
ליור דבורה (ח.ח3)

ספרות
שביט קרן (ח.ח3)

שעור 4 10:50 11:35

גיאוגרפיה
זוסמן פנינית (ח.ח3)

אנגלית
רוטמן דינה (ח.ח4)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח3)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ח2)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח8)

של"ח
בן-ציון עמית (ח.ח3)

ספרות
קולרדו אנגי (ח.ח3)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח3)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ט1)

אנגלית
רוטמן דינה (ח.ח4)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ח2)

היסטוריה
שביט קרן (ח.ח3)

שעור 5 11:45 12:30

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ז5)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח5)

מדעים
רביץ מעין (שחף)

מדעים
שני בת שבע (חופית)

מדעים
כלפון ורד (צופית)

מדעים
בלום אורנה (דרור)

גיאוגרפיה
זוסמן פנינית (ח.ח3)

תנ"ך
קולרדו אנגי (ח.ח3)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ז5)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח8)

תנ"ך
שביט קרן (ח.ח3)

שעור 6 12:35 13:20

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
לזר עינת,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
אביב אפרים

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח2)

ערבית
ליור דבורה (ח.ח3)

הבעה והבנת הנקרא
בונדר רחל (ח.ח3)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ז5)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח8)

ערבית
ליור דבורה (ח.ח3)

שעור 7 13:35 14:20

 

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח2)

שעת חינוך
אסולין שמרית (ח.ח3)

שעת חינוך
רוזין יפעת (ח.ט6)

אומנות
אברמוביץ ריקי,

כדורגל
שלום אסף,

מחול
אפריאט נטלי

   

שעור 8 14:30 15:05

     

אומנות
אברמוביץ ריקי,

כדורגל
שלום אסף,

מחול
אפריאט נטלי