תאריך בחינה יום בשבוע מקצוע
4.2.2019 ב דמו מיצב הבעה
14.2.2019 ה מדעים
19.2.2019 ג דמו מיצב מתמטיקה
5.3.2019 ג מיצב בהבעה
12.3.2019 ג קדם מיצב מתמטיקה
26.3.2019 ג מיצב במדעים
27.3.2019 ד ארכיאלוגיות
28.3.2019 ה קדם מיצב אנגלית
1.4.2019 ב קדם מיצב אנגלית
7.4.2019 א מבחן מדעים
7.5.2019 ג דמו מיצב מתמטיקה
14.5.2019 ג מיצב באנגלית
17.5.2019 ו מדעים 
21.5.2019 ג מיצב במתמטיקה
26.5.2019 א אנגלית
31.5.2019 ו ערבית (2)
4.6.2019 ג גיאוגרפיה (4)

שעה

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעור 1 08:10 08:50

מדעים
שני בת שבע (חופית)

מדעים
כלפון ורד (דרור)

מדעים
רביץ מעין (צופית)

מדעים
בלום אורנה (אנפה)

הבעה והבנת הנקרא
קרייף אוהליבה (ח.ח2)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט3)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ט4)

חינוך גופני
אביב אפרים,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
לזר עינת,

חינוך גופני
רוזין יפעת

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
שני בת שבע (צופית)

מדעים
בלום אורנה (אנפה)

תנ"ך
ג'קובס שרונה (ח.ח2)

שעור 2 08:55 09:40

מדעים
בלום אורנה (אנפה)

מדעים
שני בת שבע (חופית)

מדעים
רביץ מעין (צופית)

מדעים
כלפון ורד (דרור)

ערבית
רחמים אריאלה (ח.ח2)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ט3)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ט4)

ספרות
ג'קובס שרונה (ח.ח2)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
שני בת שבע (צופית)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
בלום אורנה (אנפה)

ערבית
רחמים אריאלה (ח.ח2)

שעור 3 10:00 10:45

אנגלית
רוטמן דינה (ח.ח4)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח3)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ח2)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח1)

שעת חינוך
קרייף אוהליבה (ח.ח2)

שעת חינוך
ג'קובס שרונה (ח.ט2-5)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח3)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח5)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ח2)

אנגלית
רוטמן דינה (ח.ח4)

ערבית
רחמים אריאלה (ח.ח2)

הבעה והבנת הנקרא
קרייף אוהליבה (ח.ח2)

היסטוריה
ג'קובס שרונה (ח.ח2)

שעור 4 10:50 11:35

הבעה והבנת הנקרא
קרייף אוהליבה (ח.ח2)

אנגלית
רוטמן דינה (ח.ח4)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח3)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ח2)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ח8)

גיאוגרפיה
זוסמן פנינית (ח.ח2)

היסטוריה
ג'קובס שרונה (ח.ח2)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח3)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ט1)

אנגלית
רוטמן דינה (ח.ח4)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ח2)

של"ח
שלו אבידור עידית (ח.ח2)

שעור 5 11:45 12:30

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ז5)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח5)

מדעים
רביץ מעין (שחף)

מדעים
שני בת שבע (חופית)

מדעים
כלפון ורד (צופית)

מדעים
בלום אורנה (דרור)

תנ"ך
ג'קובס שרונה (ח.ח2)

הבעה והבנת הנקרא
קרייף אוהליבה (ח.ח2)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ז5)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח8)

תרבות ישראל ומורשתו
ג'קובס שרונה (ח.ח2)

שעור 6 12:35 13:20

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
לזר עינת,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
אביב אפרים

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח2)

חינוך מסייע
הופרט פז,

שעת חינוך
ג'קובס שרונה (ח.ח2)

שעת חינוך
קרייף אוהליבה (ח.ז2)

תרבות ישראל ומורשתו
ג'קובס שרונה (ח.ח2)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ח2)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ח4)

מתמטיקה
אסולין שמרית (ח.ז5)

מתמטיקה – מיצוי
משרקי זהבה (ח.ח3)

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח8)

 

שעור 7 13:35 14:20

 

מתמטיקה – מצוינות
פורטנוב מלכה (ח.ח2)

ספרות
ג'קובס שרונה (ח.ח2)

אומנות
אברמוביץ ריקי,

כדורגל
שלום אסף,

מחול
אפריאט נטלי

גיאוגרפיה
זוסמן פנינית (ח.ח2)

 

שעור 8 14:30 15:05

     

אומנות
אברמוביץ ריקי,

כדורגל
שלום אסף,

מחול
אפריאט נטלי