שעה ז'9

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעור 1 08:10 08:50

ספרות
סולימן גלי (ח.ז9)

מתמטיקה
פרץ -גוטרמן ענת (ח.ז9)

גיאוגרפיה
סולימן גלי (ח.ז9)

מדעים
סולימן גלי (ח.ז9)

מתמטיקה
פרץ -גוטרמן ענת (ח.ז9)

מחשבים
סולימן גלי (ח.ט2-5)

נגרות
פרץ אליהו (ח.ט10)

שעור 2 08:55 09:40

הבעה והבנת הנקרא
סולימן גלי (ח.ז9)

מתמטיקה
פרץ -גוטרמן ענת (ח.ז9)

הבעה והבנת הנקרא
סולימן גלי (ח.ז9)

הבעה והבנת הנקרא
סולימן גלי (ח.ז9)

היסטוריה
סולימן גלי (ח.ז9)

נגרות
פרץ אליהו (ח.ט10)

פרטני
סולימן גלי

שעור 3 10:00 10:45

גיאוגרפיה
סולימן גלי (ח.ז9)

אזרחות
לוי חנה (ח.ז9)

חינוך גופני
לזר עינת,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן

ריפוי בעיסוק
סולימן גלי (ח.ז9)

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
לזר עינת

הבעה והבנת הנקרא
סולימן גלי (ח.ז9)

שעור 4 10:50 11:35

שעת חינוך
סולימן גלי (ח.ז9)

כישורי חיים
הילאי אורית (ח.ז9)

ריפוי בעיסוק
סולימן גלי (ח.ז9)

אנגלית
מעוז קציר ענבר (ח.ז9)

שעת חינוך
סולימן גלי (ח.ז9)

שעת חינוך
סולימן גלי (ח.ז9)

שעור 5 11:45 12:30

מדעים
סולימן גלי (ח.ז9)

אנגלית
מעוז קציר ענבר (ח.ז9)

היסטוריה
סולימן גלי (ח.ז9)

מתמטיקה
פרץ -גוטרמן ענת (ח.ז9)

מדעים
סולימן גלי (ח.ז9)

 

שעור 6 12:35 13:20

שעת חינוך
סולימן גלי (ח.ז9)

 

אזרחות
לוי חנה (ח.ז9)

ספרות
סולימן גלי (ח.ז9)