תאריך בחינה יום בשבוע מקצוע
17.2.2019 א היסטוריה (4)
24.2.2019 א ספרות (4)
3.3.2019 א אנגלית
10.3.2019 א תנ"ך (4)
15.3.2019 ו הבעה
5.4.2019 ו מפמר במדעים
10.4.2019 ד מתמטיקה
1.5.2019 ד ערבית (3)
7.5.2019 ג הבעה
13.5.2019 ב ג"ג (1)
17.5.2019 ו מדעים
30.5.2019 ה מתמטיקה
2.6.2019 א אנגלית

שעה ז'8

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעור 1 08:10 08:50

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
אביב אפרים

גיאוגרפיה
גלט טל (ח.ז8)

הבעה והבנת הנקרא
קרייף אוהליבה (ח.ז8)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ז6)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז7)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ז8)

מתמטיקה
אלבז שושנה (ח.ח8)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ט1)

מתמטיקה
אלבז שושנה (ח.ח8)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ז8)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז7)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ז6)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ח1)

מדעים
פרץ אושרת (אנפה)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
שני בת שבע (צופית)

מדעים
אסס שחף (דרור)

שעור 2 08:55 09:40

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז7)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ז6)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ז8)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז5)

הבעה והבנת הנקרא
קרייף אוהליבה (ח.ז8)

ערבית
שוץ אורנית (ח.ז8)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ז6)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ז8)

מתמטיקה
אלבז שושנה (ח.ח8)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז7)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ט1)

ערבית
שוץ אורנית (ח.ז8)

מדעים
שני בת שבע (צופית)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
אסס שחף (דרור)

מדעים
פרץ אושרת (אנפה)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

שעור 3 10:00 10:45

תרבות ישראל ומורשתו
ברטוב אביטל (ח.ז8)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז7)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח8)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ז8)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז5)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ז6)

חינוך גופני
אביב אפרים,

חינוך גופני
רוזין יפעת

ערבית
שוץ אורנית (ח.ז8)

אנגלית Let's Talk
בן-חמו לימור (ח.ז8)

תרבות ישראל ומורשתו
ברטוב אביטל (ח.ז8)

שעור 4 10:50 11:35

היסטוריה
גלט טל (ח.ז8)

שעת חינוך
כלפון ורד (צופית)

שעת חינוך
גלט טל (ח.ז8)

ספרות
גלט טל (ח.ז8)

ספרות
גלט טל (ח.ז8)

הבעה והבנת הנקרא
קרייף אוהליבה (ח.ז8)

אומנות
אברמוביץ ריקי (ס.אמנות)

שעת חינוך
גלט טל (ח.ז8)

שעור 5 11:45 12:30

מדעים
אסס שחף (דרור)

מדעים
פרץ אושרת (צופית)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
שני בת שבע (אנפה)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ז6)

מתמטיקה
אלבז שושנה (ח.ח8)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז7)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ז8)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ח3)

תנ"ך
גלט טל (ח.ז8)

היסטוריה
גלט טל (ח.ז8)

אומנות
אברמוביץ ריקי (ס.אמנות)

שעת חינוך
כלפון ורד (ח.ז8)

תנ"ך
גלט טל (ח.ז8)

שעור 6 12:35 13:20

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
שני בת שבע (אנפה)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
פרץ אושרת (צופית)

מדעים
אסס שחף (דרור)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ז8)

מתמטיקה
אלבז שושנה (ח.ח8)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ז6)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז7)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ח3)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ז6)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז4)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ז8)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז5)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז7)

גיאוגרפיה
גלט טל (ח.ז8)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח1)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז7)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ז6)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז3)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ז8)

 

שעור 7 13:35 14:20

מחול
אפריאט נטלי

 

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ז6)

 

מחול
דהן סיגל

 

שעור 8 14:30 15:05

מחול
אפריאט נטלי

 

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ז6)

 

מחול
דהן סיגל