תאריך בחינה יום בשבוע מקצוע
18.2.2019 ב היסטוריה (1) 
25.2.2019 ב (ספרות) 1
3.3.2019 א אנגלית
11.3.2019 ב תנ"ך (1)
15.3.2019 ו הבעה
26.3.2019 ג ג"ג (1)
5.4.2019 ו מפמר במדעים
10.4.2019 ד מתמטיקה
7.5.2019 ג הבעה
12.5.2019 א ערבית (3)
17.5.2019 ו מדעים
30.5.2019 ה מתמטיקה
2.6.2019 א אנגלית

שעה ז'6

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעור 1 08:10 08:50

הבעה והבנת הנקרא
קרייף אוהליבה (ח.ז6)

ספרות
טושק מתן (ח.ז6)

גיאוגרפיה
אטיאס שירלי (ח.ז6)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ז6)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז7)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ז8)

מתמטיקה
אלבז שושנה (ח.ח8)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ט1)

מתמטיקה
אלבז שושנה (ח.ח8)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ז8)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז7)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ז6)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ח1)

מדעים
פרץ אושרת (אנפה)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
שני בת שבע (צופית)

מדעים
אסס שחף (דרור)

שעור 2 08:55 09:40

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז7)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ז6)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ז8)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז5)

היסטוריה
טושק מתן (ח.ז6)

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
לזר עינת,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
שלום אסף

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ז6)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ז8)

מתמטיקה
אלבז שושנה (ח.ח8)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז7)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ט1)

הבעה והבנת הנקרא
קרייף אוהליבה (ח.ז6)

מדעים
שני בת שבע (צופית)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
אסס שחף (דרור)

מדעים
פרץ אושרת (אנפה)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

שעור 3 10:00 10:45

ערבית
שוץ אורנית (ח.ז6)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז7)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח8)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ז8)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז5)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ז6)

אומנות
אברמוביץ ריקי (ס.אמנות)

שעת חינוך
אטיאס שירלי (ח.ז6)

אומנות
אברמוביץ ריקי (ס.אמנות)

שעת חינוך
אלבז שושנה (ח.ז6)

שעת חינוך
אלבז שושנה (ח.ז9)

שעת חינוך
אטיאס שירלי (ח.ז6)

ספרות
טושק מתן (ח.ז6)

שעור 4 10:50 11:35

היסטוריה
טושק מתן (ח.ז6)

תנ"ך
טושק מתן (ח.ז6)

תרבות ישראל ומורשתו
עמר לימור (ח.ז6)

תרבות ישראל ומורשתו
אטיאס שירלי (ח.ז6)

אנגלית Let's Talk
קונפינו רפי (ח.ז6)

ערבית
שוץ אורנית (ח.ז6)

שעור 5 11:45 12:30

מדעים
אסס שחף (דרור)

מדעים
פרץ אושרת (צופית)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
שני בת שבע (אנפה)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ז6)

מתמטיקה
אלבז שושנה (ח.ח8)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז7)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ז8)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ח3)

הבעה והבנת הנקרא
קרייף אוהליבה (ח.ז6)

ערבית
שוץ אורנית (ח.ז6)

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
לזר עינת,

חינוך גופני
שלום אסף,

חינוך גופני
רוזין יפעת

גיאוגרפיה
אטיאס שירלי (ח.ז6)

שעור 6 12:35 13:20

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
שני בת שבע (אנפה)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
פרץ אושרת (צופית)

מדעים
אסס שחף (דרור)

מתמטיקה
גליק לבנת (ח.ז8)

מתמטיקה
אלבז שושנה (ח.ח8)

מתמטיקה
לביא מאי (ח.ז6)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז7)

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ח3)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ז6)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז4)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ז8)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז5)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז7)

תנ"ך
טושק מתן (ח.ז6)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח1)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז7)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ז6)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז3)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ז8)

 

שעור 7 13:35 14:20

מחול
אפריאט נטלי

 

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ז6)

 

מחול
דהן סיגל

 

שעור 8 14:30 15:05

מחול
אפריאט נטלי

 

מתמטיקה – מצוינות
אלקרייף סיגלית (ח.ז6)

 

מחול
דהן סיגל