תאריך בחינה יום בשבוע מקצוע
20.2.2019 ד היסטוריה (1)
25.2.2019 ב ספרות (5)
3.3.2019 א אנגלית
7.3.2019 ה תנ"ך (1)
15.3.2019 ו הבעה
26.3.2019 ג ערבית (1)
5.4.2019 ו מפמר במדעים
10.4.2019 ד מתמטיקה
7.5.2019 ג הבעה
13.5.2019 ב ג"ג (1)
17.5.2019 ו מדעים
30.5.2019 ה מתמטיקה
2.6.2019 א אנגלית

שעה ז'5

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעור 1 08:10 08:50

אנגלית Let's Talk
קונפינו רפי (ח.ז5)

גיאוגרפיה
זוסמן פנינית (ח.ז5)

ערבית
אטיאס טלי (ח.ז5)

תנ"ך
טושק מתן (ח.ז5)

תרבות ישראל ומורשתו
טושק מתן (ח.ז5)

מדעים
פרץ אושרת (אנפה)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
שני בת שבע (צופית)

מדעים
אסס שחף (דרור)

שעור 2 08:55 09:40

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז7)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ז6)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ז8)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז5)

הבעה והבנת הנקרא
אטיאס טלי (ח.ז5)

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
לזר עינת,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
שלום אסף

היסטוריה
טושק מתן (ח.ז5)

אומנות
אברמוביץ ריקי (ס.אמנות)

שעת חינוך
ברקו חגית (ח.ז5)

מדעים
שני בת שבע (צופית)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
אסס שחף (דרור)

מדעים
פרץ אושרת (אנפה)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

שעור 3 10:00 10:45

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז1)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז7)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח8)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ז8)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז5)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ז6)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ח8)

גיאוגרפיה
זוסמן פנינית (ח.ז5)

היסטוריה
טושק מתן (ח.ז5)

ערבית
אטיאס טלי (ח.ז5)

שעור 4 10:50 11:35

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז1)

ערבית
אטיאס טלי (ח.ז5)

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ח8)

תרבות ישראל ומורשתו
כהן סימה (ח.ז5)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ט2)

הבעה והבנת הנקרא
אטיאס טלי (ח.ז5)

שעור 5 11:45 12:30

מדעים
אסס שחף (דרור)

מדעים
פרץ אושרת (צופית)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
שני בת שבע (אנפה)

תנ"ך
טושק מתן (ח.ז5)

הבעה והבנת הנקרא
אטיאס טלי (ח.ז5)

ספרות
טושק מתן (ח.ז5)

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
לזר עינת,

חינוך גופני
שלום אסף,

חינוך גופני
רוזין יפעת

אומנות
אברמוביץ ריקי (ס.אמנות)

שעת חינוך
טושק מתן (ח.ז5)

שעור 6 12:35 13:20

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
שני בת שבע (אנפה)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
פרץ אושרת (צופית)

מדעים
אסס שחף (דרור)

שעת חינוך
ברקו חגית (ח.ט3)

שעת חינוך
טושק מתן (ח.ז5)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ז6)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז4)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ז8)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז5)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז7)

 

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ח1)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז7)

אנגלית
גולן עדיאל (ח.ז6)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז3)

אנגלית
בן-חמו לימור (ח.ז8)

ספרות
טושק מתן (ח.ז5)

שעור 7 13:35 14:20

מחול
אפריאט נטלי

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז2)

   

מחול
דהן סיגל

 

שעור 8 14:30 15:05

מחול
אפריאט נטלי

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז2)

   

מחול
דהן סיגל