תאריך בחינה יום בשבוע מקצוע
22.2.2019 ו היסטוריה (1)
1.3.2019 ו ספרות (1)
5.3.2019 ג אנגלית
10.3.2019 א תנ"ך(1)
15.3.2019 ו הבעה
25.3.2019 ב ג"ג (3)
1.4.2019 ב מפמר במדעים
9.4.2019 ג מתמטיקה
7.5.2019 ג הבעה
13.5.2019 ב מדעים
17.5.2019 ו ערבית (3)
30.5.2019 ה מתמטיקה
4.6.2019 ג אנגלית

 

שעה ז'4

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעור 1 08:10 08:50

ספרות
יוסף עוז רעות (ח.ז4)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
שני בת שבע (דרור)

מדעים
דרי אורית (אנפה)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז4)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
גרדוש שרית,

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ז3)

ערבית
רחמים אריאלה (ח.ז4)

ספרות
יוסף עוז רעות (ח.ז4)

תנ"ך
יוסף עוז רעות (ח.ז4)

שעור 2 08:55 09:40

חינוך גופני
שלום אסף,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
לזר עינת

מדעים
שני בת שבע (דרור)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
דרי אורית (אנפה)

אומנות
אברמוביץ ריקי (ס.אמנות)

שעת חינוך
זוסמן פנינית (ח.ז4)

גיאוגרפיה
זוסמן פנינית (ח.ז4)

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ז3)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
גרדוש שרית,

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז4)

הבעה והבנת הנקרא
גרוסמן אביבה (ח.ז4)

שעור 3 10:00 10:45

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז1)

גיאוגרפיה
זוסמן פנינית (ח.ז4)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ח8)

הבעה והבנת הנקרא
גרוסמן אביבה (ח.ז4)

שעת חינוך
זוסמן פנינית (ח.ז4)

שעת חינוך
גרדוש שרית (ס.אמנות)

ערבית
רחמים אריאלה (ח.ז4)

שעור 4 10:50 11:35

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז1)

ערבית
רחמים אריאלה (ח.ז4)

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ח8)

אומנות
אברמוביץ ריקי (ס.אמנות)

שעת חינוך
גרדוש שרית (ח.ז4)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ט2)

אנגלית Let's Talk
לוי חביבה (ח.ז4)

שעור 5 11:45 12:30

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז4)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז6)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ז3)

תרבות ישראל ומורשתו
זוסמן פנינית (ח.ז4)

מדעים
שני בת שבע (דרור)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
דרי אורית (צופית)

הבעה והבנת הנקרא
גרוסמן אביבה (ח.ז4)

תרבות ישראל ומורשתו
גרדוש שרית (ח.ז4)

 

שעור 6 12:35 13:20

תנ"ך
יוסף עוז רעות (ח.ז4)

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ז3)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז4)

אנגלית
גרדוש שרית

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
דרי אורית (צופית)

מדעים
שני בת שבע (דרור)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
שלום אסף,

חינוך גופני
לזר עינת

היסטוריה
יוסף עוז רעות (ח.ז4)

 

שעור 7 13:35 14:20

מחול
אפריאט נטלי

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז2)

היסטוריה
יוסף עוז רעות (ח.ז4)

 

מחול
דהן סיגל

 

שעור 8 14:30 15:05

מחול
אפריאט נטלי

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז2)

   

מחול
דהן סיגל