תאריך בחינה יום בשבוע מקצוע
20.2.2019 ד היסטוריה (2)
27.2.2019 ד ספרות (2)
5.3.2019 ג אנגלית
10.3.2019 א תנ"ך (1)
15.3.2019 ו הבעה
1.4.2019 ב מפמר במדעים
9.4.2019 ג מתמטיקה
1.5.2019 ד ג"ג (3)
7.5.2019 ג הבעה
13.5.2019 ב מדעים
17.5.2019 ו ערבית (4)
30.5.2019 ה מתמטיקה
4.6.2019 ג אנגלית

שעה ז'3

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעור 1 08:10 08:50

ספרות
עמר לימור (ח.ז3)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
שני בת שבע (דרור)

מדעים
דרי אורית (אנפה)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז4)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
גרדוש שרית,

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ז3)

אומנות
אברמוביץ ריקי (ס.אמנות)

שעת חינוך
קונפינו רפי (ח.ז3)

תנ"ך
עמר לימור (ח.ז3)

תנ"ך
עמר לימור (ח.ז3)

שעור 2 08:55 09:40

חינוך גופני
שלום אסף,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
לזר עינת

מדעים
שני בת שבע (דרור)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
דרי אורית (אנפה)

גיאוגרפיה
אטיאס שירלי (ח.ז3)

היסטוריה
עמר לימור (ח.ז3)

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ז3)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
גרדוש שרית,

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז4)

תרבות ישראל ומורשתו
עמר לימור (ח.ז3)

שעור 3 10:00 10:45

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז1)

אנגלית Let's Talk
קונפינו רפי (ח.ז3)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ח8)

גיאוגרפיה
אטיאס שירלי (ח.ז3)

חינוך מסייע
זילברמן יעל,

שעת חינוך
קונפינו רפי (ח.ז3)

שעת חינוך
שני בת שבע (ח.ז10)

ספרות
עמר לימור (ח.ז3)

שעור 4 10:50 11:35

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז1)

הבעה והבנת הנקרא
דרור חן (ח.ז3)

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ח8)

הבעה והבנת הנקרא
דרור חן (ח.ז3)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ט2)

ערבית
רחמים אריאלה (ח.ז3)

שעור 5 11:45 12:30

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז4)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז6)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ז3)

ערבית
רחמים אריאלה (ח.ז3)

מדעים
שני בת שבע (דרור)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
דרי אורית (צופית)

ערבית
רחמים אריאלה (ח.ז3)

תרבות ישראל ומורשתו
עמר לימור (ח.ז3)

היסטוריה
עמר לימור (ח.ז3)

שעור 6 12:35 13:20

הבעה והבנת הנקרא
דרור חן (ח.ז3)

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ז3)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז4)

אנגלית
גרדוש שרית

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
דרי אורית (צופית)

מדעים
שני בת שבע (דרור)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
שלום אסף,

חינוך גופני
לזר עינת

פרטני מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ט8)

אומנות
אברמוביץ ריקי (ס.אמנות)

שעת חינוך
שני בת שבע (ח.ז3)

שעור 7 13:35 14:20

מחול
אפריאט נטלי

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז2)

   

מחול
דהן סיגל

 

שעור 8 14:30 15:05

מחול
אפריאט נטלי

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז2)

   

מחול
דהן סיגל