תאריך בחינה יום בשבוע מקצוע
26.2.2019 ג ספרות (2)
5.3.2019 ג אנגלית
12.3.2019 ג היסטוריה (2)
15.3.2019 ו הבעה
26.3.2019 ג תנ"ך (2)
1.4.2019 ב מפמר מדעים
9.4.2019 ג מתמטיקה
7.5.2019 ג הבעה
13.5.2019 ב מדעים
17.5.2019 ו ג"ג (3)
26.5.2019 א ערבית (1)
30.5.2019 ה מתמטיקה
4.6.2019 ג אנגלית

שעה – ז'2

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעור 1 08:10 08:50

ערבית
שוץ אורנית (ח.ז2)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
שני בת שבע (דרור)

מדעים
דרי אורית (אנפה)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז4)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
גרדוש שרית,

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ז3)

תרבות ישראל ומורשתו
עמר לימור (ח.ז2)

הבעה והבנת הנקרא
דרור חן (ח.ז2)

הבעה והבנת הנקרא
דרור חן (ח.ז2)

שעור 2 08:55 09:40

חינוך גופני
שלום אסף,

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
לזר עינת

מדעים
שני בת שבע (דרור)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
דרי אורית (אנפה)

ספרות
עמר לימור (ח.ז2)

אומנות
אברמוביץ ריקי (ס.אמנות)

שעת חינוך
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ז3)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
גרדוש שרית,

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז4)

ערבית
שוץ אורנית (ח.ז2)

שעור 3 10:00 10:45

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז1)

הבעה והבנת הנקרא
דרור חן (ח.ז2)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ח8)

תנ"ך
עמר לימור (ח.ז2)

תנ"ך
עמר לימור (ח.ז2)

גיאוגרפיה
אטיאס שירלי (ח.ז2)

שעור 4 10:50 11:35

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז1)

אנגלית Let's Talk
קונפינו רפי (ח.ז2)

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ח8)

ערבית
שוץ אורנית (ח.ז2)

מתמטיקה
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מתמטיקה
משרקי זהבה (ח.ז4)

מתמטיקה
יופה מרינה (ח.ז3)

מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ז5)

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ט2)

תרבות ישראל ומורשתו
עמר לימור (ח.ז2)

שעור 5 11:45 12:30

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז4)

אנגלית
גרדוש שרית (ח.ז6)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ז3)

פרטני אנגלית
וורמסר יעל (ח. אופקחדש)

פרטני הבעה
אטיאס טלי (ס.אמנות)

פרטני מתמטיקה
ברקו חגית (ח.ח2)

פרטני מתמטיקה
פרץ -גוטרמן ענת (ח. מל"א)

שעת חינוך
פורטנוב מלכה (ח.ז2)

מדעים
שני בת שבע (דרור)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
דרי אורית (צופית)

היסטוריה
עמר לימור (ח.ז2)

גיאוגרפיה
אטיאס שירלי (ח.ז2)

 

שעור 6 12:35 13:20

היסטוריה
עמר לימור (ח.ז2)

אנגלית
קונפינו רפי (ח.ז3)

אנגלית
וורמסר יעל (ח.ז2)

אנגלית
נפתלי רונית (ח.ז4)

אנגלית
גרדוש שרית

מדעים
רביץ מעין (חופית)

מדעים
דרי אורית (צופית)

מדעים
שני בת שבע (דרור)

מדעים
כלפון ורד (שחף)

חינוך גופני
שוורצוולד לירן,

חינוך גופני
רוזין יפעת,

חינוך גופני
שלום אסף,

חינוך גופני
לזר עינת

אומנות
אברמוביץ ריקי (ס.אמנות)

שעת חינוך
עמר לימור (ח.ז2)

 

שעור 7 13:35 14:20

 

מחול
אפריאט נטלי

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז2)

חינוך מסייע
זילברמן יעל,

שעת חינוך
עמר לימור (ח.ז2)

ספרות
עמר לימור (ח.ז2)

מחול
דהן סיגל

 

שעור 8 14:30 15:05

מחול
אפריאט נטלי

מתמטיקה – מצוינות
אלבז שושנה (ח.ז2)

   

מחול
דהן סיגל